Advertisement

Vijf en twintig jaar Vereniging voor Gezondheidsrecht: Met recht gezond

  • C. H. M. Kleemans
  • C. B. M. M. van Tiel
Congresverslag
  • 1 Downloads

Samenvatting

‘Dit congresthema slaat in het bijzonder ook op Uw Vereniging’ aldus – complimenteus – de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht, Prims. Hij werd daarin bijgevallen door andere buitenlandse gastsprekers op het Jubileumcongres van de Vereniging, onlangs gehouden in Nijmegen: het opvallend groot aantal jonge mensen in een beroepsvereniging was hen allen opgevallen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • C. H. M. Kleemans
    • 1
  • C. B. M. M. van Tiel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations