Advertisement

Over collectieve actie in de gezondheidszorg

  • M. G. Rood
Artikelen
  • 18 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren hebben enkele stakingen en andersoortige collectieve acties in de gezondheidssector plaats gevonden. Soms ging het om zulke acties, gevoerd door medische specialisten. Bij andere gelegenheden was ziekenhuispersoneel in ruimere zin erbij betrokken. De acties hebben geleid tot rechtsvorderingen in kort geding, waarbij de rechter de vraag is voorgelegd naar de (on)geoorloofdheid ervan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • M. G. Rood
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations