Advertisement

Beroepenregeling in de gezondheidszorg

  • H. D. C. Roscam Abbing
Artikelen
  • 34 Downloads

Samenvatting

Het is ongeveer 25 jaar geleden sinds de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening (de zogenaamde Commissie de Vreeze) werd geïnstalleerd. Het rapport van deze Commissie van 1973 heeft als uitgangspunt gediend voor herziening van de wettelijke regelingen van beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • H. D. C. Roscam Abbing
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations