Advertisement

Vereniging voor Gezondheidsrecht 25 jaar: geschiedenis van de start

  • H. J. J. Leenen
Artikelen
  • 6 Downloads

Samenvatting

De Vereniging voor Gezondheidsrecht is dit jaar vijfentwintig jaren oud. Dat was de aanleiding om nog eens in het archief van de vereniging te duiken voor het verzamelen van gegevens over het ontstaan van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Het volgende is een weergave daarvan, aangevuld met een enkele herinnering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • H. J. J. Leenen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations