Advertisement

Wat mag en wat moet bij erfelijkheidsonderzoek?

Richtlijnen
  • 29 Downloads

Samenvatting

In 1987 heeft prof. mr J.K.M. Gevers voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht een preadvies uitgebracht, getiteld ‘Juridische aspecten van erfelijkheidsonderzoek en – advies’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations