Advertisement

Gezondheidsrecht en Europese Gemeenschappen

  • H. D. C. Roscam Abbing
Gezichtspunt
  • 2 Downloads

Samenvatting

Nederland bekleedt sinds 1 juli 1991 voor een half jaar het voorzitterschap van de ministerraad van de Europese Gemeenschappen (EG). Met de voltooiing van de EG interne markt per 1–1–1993 in het vooruitzicht voldoende reden enige aandacht te schenken aan de EG en het gezondheidsrecht. Ook al blijft volksgezondheidsbeleid primair een nationale aangelegenheid, de Europese integratie heeft ook daarop invloed.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • H. D. C. Roscam Abbing
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations