Advertisement

Kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen binnen het ziekenhuis. Stand van zaken. Lost de in het wetsontwerp geneeskundige behandelingsovereenkomst voorgestelde centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis de problemen op?

  • C. C. M. Nadorp-vander Borg
Artikelen
  • 8 Downloads

Samenvatting

De obstakels die een ziekenhuispatiënt kan tegenkomen bij zijn pogingen om vergoeding te krijgen van de schade die hij tengevolge van een medische fout heeft geleden, zijn berucht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1990

Authors and Affiliations

  • C. C. M. Nadorp-vander Borg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations