Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 82, Issue 6, pp 255–256 | Cite as

Natural elimination of tobacco rattle virus in tulip ‘Apeldoorn’

 • H. A. van Hoof
 • C. N. Silver
Short Communication

Keywords

Tobacco Rattle Virus Natural Elimination Uninfested Soil Infected Bulb Tulip Cultivar 

References

 1. Hoof, H. A. van, 1964. Biologische verschillen tussen enkele isolaties van het ratelvirus. Landbouwvoorlichting 21: 282–290.Google Scholar
 2. Hoof, H. A. van, 1974. Het effect van nematicidenop het voorkomen van tabaksratelvirus in enkele gewassen. Meded. Rijksfac. Landbouwwet. Gent, 39: 1239–1246.Google Scholar
 3. Lihnell, D. 1957. Investigations on spraing. Proc. 3rd Conf. Potato Virus Dis. Wageningen-Lisse, 1957: 184–188Google Scholar
 4. Slogteren, D. H. M. van, 1958. Ratelvirus als oorzaak van ziekten in bloembolgewassen en de mogelijkheden de infectie door middel van grondontsmetting te bestrijden. Tijdschr. Pl. Ziekt. 64: 452–462.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1976

Authors and Affiliations

 • H. A. van Hoof
  • 1
 • C. N. Silver
  • 2
 1. 1.Institute of Phytopathological Research (IPO)Wageningen
 2. 2.Plant Protection Service (PD)Wageningen

Personalised recommendations