Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 13, Issue 3, pp 193–199 | Cite as

Water balance of tissue segments from leaves of different insertion levels

 • Jana Pospíšilová
Article
 • 25 Downloads

Abstract

Actual heterogeneity of indicators of water balance was studied on tissue segments from leaves ofBrassica oleracea L. v.acephala andNicotiana tabacum L. under controlled conditions. Maximal values of transpiration rate, water absorption rate, water transport rate and low values of WSD at the same time were observed at an initial WSD of 0% in segments from middle leaves and at an initial WSD of 20% mostly in segments from upper leaves. Although the properties of leaf tissue itself were probably the basic factors determining the actual heterogeneity of indicators of water balance, without connection with all other factors (e. g. various microclimates, supply of water) heterogeneity did not appear to a full degree.

Keywords

Leaf Tissue Water Balance Water Transport Transpiration Rate Brassica Oleracea 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Vodní bilance segmentů pletiva listů různé inserce

Abstract

Okamžitá heterogenita některých ukazatelů vodní bilance byla studována na segmentech listového pletiva krmné kapusty a tabáku při konstantních vnějších podmínkách. Maximální hodnoty transpirace, absorpce vody, rychlosti transportu vody a současně nízké hodnoty VSD byly při počátečním deficitu 0% zjištěny u středních listů, při počátečním deficitu 20% však spíše u horních listů. Vnitřní vlastnosti listového pletiva byly sice pravděpodobně základními faktory určujícími okamžitou heterogenitu ukazatelů vodní bilance, ale bez spojení se všemi ostatními faktory (např. rozdílné mikroklima, zásobení vodou) heterogenita se neprojevila v plném rozsahu.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Čatský, J.: Water saturation deficit in the wilting plant. The preference of young leaves and the translocation of water from old into young leaves.—Biol. Plant.4: 306–314, 1962.CrossRefGoogle Scholar
 2. Čatský, J.: Water saturation deficit and its development in young and old leaves.— In:Rutter, A. J., Whitehead, F. H. (ed.); Water Relations of Plants. Blackwell Sci. Publ., Oxford pp. 101–112, 1963.Google Scholar
 3. Jevdokimova, L. I.: Osobennost dněvnoj dinamiky transpiracii listjev kukuruzy po jarusam. [Particularity of diurnal rhythm of transpiration rate of maize leaves of different insertion level].—Trudy Inst. Bot. AN Kirg. SSR4: 101–113, 1959.Google Scholar
 4. Jevtušenko, G. A.: Sutočnaja dinamika intensivnosti transpiracii u tabačnogo rastenija v uslovijach poliva [Diurnal rhythm of transpiration rate of irrigated plants of tobacco].—Izv. AN Kirg. SSR, Ser. biol. Nauk3: 47–65, 1961.Google Scholar
 5. Pospíšilová, J.: Water balance in leaf tissue.—Biol. Plant.11: 119–129, 1969a.CrossRefGoogle Scholar
 6. Pospíšilová, J.: Role of water transport in origin of water stress.—Biol. Plant.11: 130–138, 1969b.CrossRefGoogle Scholar
 7. Rychnovská, M.: A contribution to the autecology ofPhragmites communis Trin. I. Physiological heterogeneity of leaves.—Folia geobot. phytotaxon.2: 179–188, 1967.CrossRefGoogle Scholar
 8. Tichá, I.: Anatomická a fyziologická heterogenita listů na rostlině. [Anatomical and physiological heterogeneity of leaves on a plant].—Thesis, Inst. Exp. Bot., Czechoslovak Acad. Sci., Praha 1970.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1971

Authors and Affiliations

 • Jana Pospíšilová
  • 1
 1. 1.Institute of Experimental BotanyCzechoslovak Academy of SciencesPraha

Personalised recommendations