Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 13, Issue 5–6, pp 338–348 | Cite as

Responses of cell populations of three chlorococcal algae to the action of streptomycin

 • J. Nečas
Article

Abstract

Time doses of a single concentration of streptomycin and its concentration doses acting for the same time period in a liquid medium had different effects on three strains of chlorococcal algae. This concerned both the physiological responses and permanent changes in the characteristics of cell colonies growing from treated cells. Significant differences were recorded in: the number of autospores produced during the first division of the treated cells on the surface of a solid medium, the length of the lag phase, the growth rate of the diameter of cell colonies, and the survival of the treated cells. The permanent changes in the characteristics of the growing colonies were very different in the individual algal strains in quality and frequency. Physiological and the mutation effects were compared and discussed.

Keywords

Streptomycin Solid Medium Cell Coloni Strepto Bleaching Effect 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Reakce buněčných populací tří chlorokokálních řas na působení streptomycinu

Abstract

Časové doze základní dávky streptomycinu a koncentrační dóze z ní odvozené, působící po stejnou dobu v tekutém mediu, vyvolaly kvantitativně velmi rozdílné reakce u tří srovnávaných kmenů chlorokokálních řas. Projevilo se to jak ve fysiologických reakcích, tak ve frekvencích trvalých změn znaků a vlastností, patrných na koloniích buněk, vyrůstajících z buněk ovlivněných streptomycinem. Významné rozdíly jsme zaznamenali: v počtu autospor, na něž se rozdělily ovlivněné buňky v prvém dělení po naočkování na povrch pevného media, v délce ‘lag’ fáze, v růstové rychlosti kolonií podle zvětšování jejich průměru a v procentuálních podílech buněk přežívajících ovlivnění streptomycinem. Trvalé změny znaků a vlastností, patrných na rostoucích koloniích byly kvalitativně i kvantitativně velmi rozdílné u tří srovnávaných kmenů chlorokokálních řas. Fysiologické účinky, vyvolané působením streptomycinu a trvalé změny okem patrných znaků a vlastností na koloniích, jako měřítko jeho mutagenního působení, bylo možno srovnat.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aaronson, S., Scher, S.: Effect of aminotriazole and streptomycin on multiplication and pigment production of photosynthetic microorganisms.—J. Protozool.7: 156–158, 1960.CrossRefGoogle Scholar
 2. Ebringer, L.: Bleaching ofEuglena by antibiotics—a specific form of antagonism inActinomycetes. —Folia microbiol.9: 249–255, 1964.CrossRefGoogle Scholar
 3. Ebringer, L.: Antibiotics and apochlorosis. I. Macrolide antibiotics—their common molecular structure responsible for bleaching ofEuglena gracilis.—Folia microbiol.11: 379–396, 1966.CrossRefGoogle Scholar
 4. Ebringer, L., Mego, J. L., Podova, G.: Reversal of streptomycin bleaching ofEuglena gracilis by mutagenic concentrations of hydroxylamine.—Biochem. biophys. Res. Commun.29: 571–575, 1967.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Ebringer, L., Mego, J. L., Jurášek, A., Kada, R.: The action of streptomycin on the chloroplast system ofEuglena gracilis.—J. gen. Microbiol.59: 203, 1969.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Gillham, N. W.: Uniparental inheritance inChlamydomonas reinhardtii.—Amer. Natur.103: 355–388, 1969.CrossRefGoogle Scholar
 7. Jírovec, O.: Der Einfluss des Streptomycins und Patulins auf einige Protozoen.—Experientia5: 74–79, 1949.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Nečas, J.: The mutation process. In:Nečas J., Lhotský, O. (ed.): Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1967, pp. 55–70, 1968.Google Scholar
 9. Nečas, J.: Influence of light on the autospore number of some chlorococcal algae.—Biol. Plant.11: 465–469, 1969.CrossRefGoogle Scholar
 10. Nečas, J.: Stimulating and inhibiting effects of mutagens on the growth of algae on a solid medium.—Arch. Hydrobiol., (Suppl.39, Algological Studies2/3): 52–67, 1970.Google Scholar
 11. Nečas, J.: The mutation process in chlorococcal algae. In:Nečas, J., Lhotský, O. (ed.): Ann Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1969, pp. 111–123, 1970.Google Scholar
 12. Nečas, J.: Is methyl ethanesulfonate a suitable mutagen for chlorococcal algae?.—Arch. Hydrobiol. (Suppl. 39, Algological Studies4): 226–238, 1971.Google Scholar
 13. Provasoli, L., Hutner, S. H., Schatz, A.: Streptomycin-induced chlorophyll-less races ofEuglena.—Proc. Soc. exp. Biol.69: 279–282, 1948.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Sager, R.: Mendelian and non-mendelian inheritance of streptomycin resistance inChlamydomonas reinhardtii.— Proc. nat. Acad. Sci. (Wash.)40: 356–362, 1954.CrossRefGoogle Scholar
 15. Sager, R.: Streptomycin as a mutagen for nonchromosomal genes.—Proc. nat. Acad. Sci. (Wash.)48: 2018–2026, 1962.CrossRefGoogle Scholar
 16. Sager, R.: Genes outside the chromosomes.—Sci. Amer.212: 70–79, 1965.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Sager, R., Tsubo, Y.: Genetic analysis of streptomycin-resistance and-dependence inChlamydomonas. —Z. Vererbungslehre92: 430–438, 1961.Google Scholar
 18. Sager, R., Ramanis, Z.: Methods of genetic analysis of chloroplast DNA inChlamydomonas.— Austr. Acad. Sci. Symp. 1969 (in press).Google Scholar
 19. Sager, R., Ramanis, Z.: A genetic map of non-mendelian genes inChlamydomonas.—Proc. nat. Acad. Sci. (Wash.)65: 593–600, 1970.CrossRefGoogle Scholar
 20. Vávra, J.: Působení streptomycinu na chloroplasty bičíkovceEuglena gracilis Klebs. [Effect of streptomycin on the chloroplasts of the flagelateEuglena gracilis Klebs.]—Českoslov. Biol. (Praha)6: 209–214, 1957.Google Scholar
 21. Zachleder, V., Šetlík, I.: Induction of nuclear division inScenedesmus quadricauda.—In:Nečas, J., Lhotský, O. (ed.): Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1968, pp. 44–65, 1969.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1971

Authors and Affiliations

 • J. Nečas
  • 1
 1. 1.Laboratory of Algology, Institute of MicrobiologyCzechoslovak Academy of SciencesTřeboňCzechoslovakia

Personalised recommendations