Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 11, Issue 5, pp 375–380 | Cite as

Stabilization of purified potato virus X by dextran T-10 during lyophilization

 • E. Jermoljev
 • Liana Albrechtová
Article

Abstract

Purification and preservation of potato virus X from leaf sap of tobacco plants before lyophilization was carried out by two methods: 1) precipitation by polyethylene glycol and ultracentifugation, and 2) precipitation by ammonium sulphate, chromatography on Sephadex G-50 and ultracentrifugation. The first method is preferable to the second because the final preparation contains more virus antigen. Both preparations were strongly infectious and maintained antigenic properties after lyophilization.

To achieve a more gentle course of lyophilization of virus preparations, addition of urotropine and dextran T-10 to the virus suspension, purified by the precipitation by polyethylene glycol-6000, was examined. Addition of urotropine was proved unsatisfactory, because only antigenic properties were maintained after lyophilization while the infectivity disappeared. But we can recommend addition of dextran T-10 up to a concentration of 6% to the preparation of virus antigen before lyophilization. The course of lyophilization is much rapider, the lyophilized product can be very easily dissolved in water and is not hygroscopic. The product is strongly infectious and gives the serological precipitation reaction in a dilution four times that of X virus antigen lyophilized without addition of dextran T-10.

Keywords

Dextran Tobacco Plant Polyethylene Glycol Ammonium Sulphate Potato Virus 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Stabilizace purifikátu X-viru brambor při lyofilizaci

Abstract

Čištění a konzervace X-viru bramboru ze štávy z listů rostlin tabáku před lyofilizací byla provedena dvěma způsoby: 1. vysrážením polyethylenglykolem a ultracentrifugací a 2. vysrážením síranem amonným, chromatografií na Sephadexu G-50 a ultracentrifugací. První metoda je výhodnější, poněvadž v konečném preparátu zůstává více antigenu viru než u druhé metody. Oba preparáty byly po lyofilizaci silně infekění a zachovaly si antigenní vlastnosti.

Abychom docílili šetrnějšího průběhu lyofilizace virových preparátů byl vyzkoušen přídavek urotropinu a dextranu T-10 k suspensi viru, ěištěné srážením polyethylenglykolem-6000. Přídavek urotropinu se neosvědčil, poněvadž po lyofilizaci se zachovali jen antigenní vlastnosti, kdežto infektivita se úplně ztratila. Můžeme však doporučit přídavek dextranu T-10 do koncentrace 6% k preparátu antigenu viru před lyofilizací. Lyofilizace probíhá mnohem rychleji, lyofilizovaný produkt se velmi snadno rozpouští ve vodě a není tak hygroskopický. Je silně infekění a poskytuje tuje s homologním antisérem sérologickou reakei precipitace kapkovou metodou ve čtyřikrát větším zředění než antigen X-viru lyofilizovaný bez přídavku dextranu T-10.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Albrechtová, L., Jermoljev, E., Klír, O.: Příprava lyofilizovaných antigenů virů X, M a 'S pro stanovení inhibiční schopnosti štávy z listů bramboru. [Preparation of lyophilized antigens of the X, M and S viruses for determination of the inhibitory capacity in potato leaf sap.] Sborník ÚVTI, Ochrana rostlin4: 123–128, 1968.Google Scholar
 2. Albrechtová, L., Klír, O.: The isolation of potato virus S from the leaves of potato plants using precipitation by polyethylene glycol.—Biol. Plant.10: 271–274, 1968.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bojarskij, B. G.: O sposobach konservirovanija rastitel’nogo antigena virusa-X. [The methods to preserve plant antigen of X-virus.]—Izvestija TSCHA39: 221–223, 1961.Google Scholar
 4. Jermoljev, E., Albrechtová, L.: Možnost použití urotropinu a dextranu T-10 při stabilisaci antisérprotirostlinným virům během lyofilizace. [The possibility using of urotropine and dextran T-10 for stabilization of antisera against plant viruses during freeze drying.]—Sborník ÚVTI, Ochrana rostlin (in press).Google Scholar
 5. Jermoljev, E., Průša, V.: Usověršenstvovanije proizvodstva i konservirovanija diagnostičeskich syvorotok k rastitel’nym virusam. [Improving the manufacture and conservation of antiserums against plant viruses.]—Za Social. Sel’skochoz. nauku, serija A, VI: 333–342, 1957.Google Scholar
 6. Lebermann, R.: The isolation of plant viruses by means of “simple coacervate”.—Virology30: 341–347, 1966.CrossRefGoogle Scholar
 7. Mundry, K. W., Röhmer, I.: Über die mechanische Übertragung des Vergilbungsvirus der Rüben.—Phytopathol. Z.31:305–318, 1957.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1969

Authors and Affiliations

 • E. Jermoljev
  • 1
 • Liana Albrechtová
  • 1
 1. 1.Central Research Institute of Plant ProductionPraha-Ruzyně

Personalised recommendations