Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 17, Issue 4, pp 251–255 | Cite as

Respirationsveränderungen inN. tabacum-Blättern bei Lokal- und Systeminfektion durch den Virus der Kartoffelstrichelkrankheit

 • Olga Makovcová
 • L. Šindelář
Article
 • 25 Downloads

Změny respirace lokálně a systémově infikovaných listůN. tabacum virem čárkovitosti bramboru

Abstract

V této práci jsme se zabývali změnami v respiraci u lokálně a systémově infikovaných listů,N. tabacum cv. ‘Samsun’ Y-virem. Až do 8. dne po infekci byla intensita dýchání u lokálně infikovaných listů, nižší a u listů, kde jsme očekávali infekci systémovou, vyšší než u kontroly. Ve zbývající části sledovaného období byla intensita respirace v obou případech téměř shodná a měla stoupající tendenci. Dále jsme zjistili, že hlavní terminální oxidázou, vystihující průběh respiračních křivek, je oxidáza kyseliny askorbové. Její aktivita je pravděpodobně vázána na dýchací řetězec, ve kterém NADPH redukuje glutathion a ten je schopen dále vratně redukovat kyselinu dehydroaskorbovou vznikající činností askorbátoxidázy. A protože jsme v předchozí práci zjistili, že virózní rostliny obsahují nadbytek NADPH, dochází pravděpodobně k přednostnímu využití tohoto dýchacího řetězce.

Abstract

In comparison with controls, the respiratory activity in locally infected leaves was lower until the 8th day after inoculation, whereas it was higher with the leaves in which systemic infection was expected. In the course of the remaining period of investigation, the respiratory activity was almost identical in both cases, showing a rising tendency. Ascorbic acid oxidase whose activity curves correspond to those of respiration, represents the main terminal oxidase. Its activity is probably coupled to the respiratory chain in which glutathione, reduced by NADPH, is capable of reducing reversely dehydroascorbic acid originating from the action of ascorbic acid oxidase. Virus Y-infected plants containing excess NADPH, as found out in our previous paper, the respiratory chain mentioned is likely to be utilized preferentially.

Additional index words

Nicotiana tabacum respiration terminal oxidases 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturverzeichnis

 1. Baltimore, D., Franklin, R. M.: Preliminary data on a virus-specific enzyme system responsible for the synthesis of viral RNA.—Biochim. biophys. Res. Comm.9: 388–392 1962.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cooperstein, S. J., Lazarow, A.: Spectrophotometric estimation of cytochrome oxidase.— In:Paech, K., Tracey, M. V.: Modern Methods of Plant Analysis. Pp. 228–229. Berlin 1955.Google Scholar
 3. Fuchs, A.: Polyphenol oxidases and phenolics in relation to resistance against cucumber scab inCucumis sativus.—Neth. J. Plant Pathol.71: 157–166, 1965.CrossRefGoogle Scholar
 4. Makovcová, O., Šindelář, L., Vaculík, P.: Über den Einfluss phytotoxisch wirksamer Pyridinderivate auf die Glucoso-6-phosphat-Dehydrogenase in den Wurzeln vonSinapis alba L..— Biol. Plant.10: 368–373, 1968.CrossRefGoogle Scholar
 5. Makovcová, O., Šindelář, L., Vaculík, P.: Die Wirkung des 4-Phenäthylpyridinis auf die Aktivität einiger Enzyme, die den Kohlenhydratabbau der Keimlinge vonSinapis alba L. katalysieren.—Biol. Plant.13: 133–140, 1971.CrossRefGoogle Scholar
 6. Mapson, L. W., Goodard, B. R.: The reduction of glutathione by plant tissues.—Biochem. J.49: 592–601, 1951.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. Menke, G. H., Walker, D. C.: Metabolism of resistant and susceptible cucumber varietes infected with cucumber mosaic virus.—Phytopatology53: 1349–1355, 1963.Google Scholar
 8. Owen, P. C.: The respiration of tobacco leaves after systemic infection with tobacco mosaic virus. —Ann. appl. Biol.43: 265–272, 1955.CrossRefGoogle Scholar
 9. Owen, P. C.: Photosynthesis and respiration rates of leaves ofNicotiana glutinosa infected with tobacco mosaic virus and ofN. tabacum infected with potato virus X.—Ann. appl. Biol.46: 198–204, 1958.CrossRefGoogle Scholar
 10. Šindelář, L.: [Stoffwechsel der freien Zucker und der Stärke in Tabakpflanzen, die mit dem Virus der Kartoffel-Strichelkrankheit infiziert sind].—Diplomarbeit. Pp. 45. PFKU Praha 1972.Google Scholar
 11. Šindelář, L.: Über den Stoffwechsel der freien Zucker in mit Kartoffelvirus Y infizierten Tabakpflanzen. —Biol. Plant.17: 243–250, 1975.CrossRefGoogle Scholar
 12. Takahashi, T., Hirai, T.: A cytochemical study of tobacco leaf cells infected with tobacco mosaic virus.—Virology19: 431–440, 1963.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Takahashi, T., Hirai, T.: Respiratory increase in tobacco leaf epidermis in the early stage of tobacco mosaic virus infection.—Physiol. Plant.17: 63–70, 1964.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1975

Authors and Affiliations

 • Olga Makovcová
  • 1
 • L. Šindelář
  • 1
 1. 1.Phytopathologische Abteilung des Instituts für experimentelle Botanik der Tschechoslowakischen Akademie der WissenschaftenPraha

Personalised recommendations