Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 16, Issue 5, pp 341–347 | Cite as

Investigation of the endogenous rhythm of flowering inChenopodium rubrum L.

 • Lola Teltscherová
 • Jana Opatrná
 • Dagmar Pleskotová
Article

Abstract

Under the conditions applied in our laboratory 4 1/2 days old plants ofChenopodium rubrum require 2–3 photoperiodic cycles for maximal flowering response, whereas 2 1/2 days old plants are able to flower after having obtained a single inductive cycle. The period length of the free-running rhythm of flowering observed in 2 1/2 days old plants after a single transfer from light to darkness is 30h and the first peak of flowering occurs at about hour 12 in darkness. When a cycle consisting of 16h darkness and 8h light or of 8h darkness and 8h light precedes the long dark period the rhythm is rephased. Rephasing is greater when the light commenced to act on the positive slope of the first peak of the free running rhythm than when it impinged on the negative slope. With an 8h interruption of darkness by light rhythm phase is controlled by the light-on, as well as by the light-off signal. Feeding 0.4 M glucose during the long period of darkness enhanced the amplitude of the flowering response and, moreover, substituted for one photoperiodic cycle.

Keywords

Shoot Apex Dark Period Flowering Response Varied Duration Inductive Cycle 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Studium endogenního rytmu kvetení uChenopodium rubrum L.

Abstract

Za podmínek pěstování používaných v naší laboratoři vyžadují rostlinyChenopodium rubrum ve stáří 4 1/2 dnů po výsevu pro květní indukci 2 až 3 fotoperiodické cykly, kdežto 2 1/2 dnů starým rostlinám stačí jeden cyklus. U 2 1/2 dnů starých rostlin byl po jednorázovém přenosu ze světla do tmy pozorován přirozený endogenní rytmus kvetení, jehož perioda je 30hodinová. První maximum kvetení nastupuje asi 12 hodin po přensu rostlin do tmy. Jestliže před dlouhou periodou tmy byl předřazen cyklus 16h tmy a 8h světla (u 4 1/2 dnů starých rostlin) nebo 8h tmy a 8h světla (u 2 1/2 dnů starých rostlin), byla fáze rytmu posunuta. Posun fáze je větší, začíná-li světlo působit v době vzestupné fáze křivky přirozeného rytmu kvetení než v případě, že dopadne na sestupnou fázi. Je-li tma přerušena 8hodinovou periodou světla, je fáze rytmu určena jak dobou rozsvícení, tak dobou zhasnutí. Byly-li rostliny zásobeny v průběhu dlouhého období tmy glukosou v koncentraci 0,4 M, zvětšila se amplituda rytmu kvetení a navíc nahradila glukosa jeden fotoperiodický cyklus.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Cumming, B. G.: Circadian rhythmic flowering responses inChenopodium rubrum L.: effects of glucose and sucrose.—Can. J. Bot.45: 1105–1115, 1967.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cumming, B. G.:Chenopodium rubrum L. and related species.—In: (ed.)L. T. Evans, The Induction of Flowering. Some Case Histories. Macmillan of Australia, 1969.Google Scholar
 3. Cumming, B. G., Hendricks, S. B., Borthwick, H. A.: Rhythmic flowering responses and phytochrome changes in a selection ofChenopodium rubrum.—Canad. J. Bot.43: 825 to 853, 1965.Google Scholar
 4. King, R. W., Cumming, B. G.: Rhythms as photoperiodic timers in the control of flowering inChenopodium rubrum.—Planta103: 281–301, 1972.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Kinet, J. M., Bernier, G., Bodson, M., Jacqmard, A.: Circadian rhythms and the induction of flowering inSinapis alba.—Plant Physiol.51: 598–600, 1973.PubMedCentralCrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Teltscherová, L., Pleskotova, D.: Nucleic acid synthesis inChenopodium rubrum L. during photoperiodic induction and its relation to endogenous rhythmicity.—Biol. Plant.15: 419 to 426, 1973.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1974

Authors and Affiliations

 • Lola Teltscherová
  • 1
 • Jana Opatrná
  • 1
 • Dagmar Pleskotová
  • 1
 1. 1.Institute of Experimental BotanyCzechoslovak Academy of SciencesPraha

Personalised recommendations