Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 16, Issue 2, pp 127–131 | Cite as

The changes in the titre of the sugar beet yellows virus in sugar beet leaves in the course of the vegetation period

 • J. Smrž
 • Marie Filigarová
 • J. Pozděna
Article

Abstract

Using the quantitative serological method of double diffusion in agar, the amount of sugar beet yellows virus in the leaves of sugar beet was investigated and the possibility of an accurate serological analysis was examined at certain time periods in the course of vegetation. In sugar beets infected artificially at the beginning of the vegetation period the increase of the titre has a fluctuating course at first. In August, after the intensive growth of plants is over, the virus content maintains on a relatively high degree, increasing further toward the end of vegetation. For a reliable virus analysis the sap can be diluted approximately in the ratio 1/128. The table presented enables one to determine the probable accuracy of the serological analysis at the individual time periods during the vegetation of sugar beet.

Additional key words

quantitative serological reactions double diffusion test 

Změny titru viru žloutenky řepy v listech cukrovky během vegetačního období

Abstract

Kvantitativní sérologickou metodou dvojí difuse v agaru bylo zjištováno mnoŝtví viru žloutenky řepy v listech cukrovky a stanoveny možnosti přesné sérologické analýzy v jednotlivých časových obdobích během vegetace. U řep uměle infikovaných na začátku vegetačního období probíhá zvyšování titru viru nejprve kolísavě. Po ukončení intenzivního růstu rostlin v srpnu se obsah viru udržuje na poměrně vysokém stupni a koncem vegetace se dále zvyšuje, takže pro spolehlivou analýzu viru může být št'áva zředována cca na hodnotu 1/128. Z přiložené tabulky je možno stanovit pravděpodobnou přesnost sérologické analýzy v jednotlivých časových obdobích během vegetace řepy cukrové.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bercks, R., Burghardt, H.: Serologische Untersuchungen über die Infektion von Beta-Rüben mit dem Vergilbungsvirus in verschiedenen Entwicklungsstadien und unter wechselnden äusseren Bedingungen.—Phytopathol. Z.32: 207–222, 1958.CrossRefGoogle Scholar
 2. Jadot, R., Roland, G.: Identification des virus de la jaunisse de la betterave aux champs et en laboratoire.—Parasitica26: 49–53, 1970.Google Scholar
 3. Kristensen, R., Christensen, M., Paludan, N.: Virusgolsot hos bederoer II. (Sugar beet yellows II.).—Tidsskr. Plant.68: 209–263, 1964.Google Scholar
 4. Polák, J.: Příprava specifického antiséra s vysokým titrem proti viru žloutenky řepy. [Preparation of specific antiserum against virus of beet yellows with high titre.].—Ochrana Rostlin (Praha)8: 113–120, 1972.Google Scholar
 5. Pozděna, J., Smrž, J., Filigarová, M.: Sérologická identifikace žloutenky řepy v listech cukrovky metodou dvojí difuse v agaru. [The serological indentification of beet yellows virus in sugar beet leaves by the method of double diffusion in agar.]—Ochrana Rostlin (Praha)8: 249–253, 1972.Google Scholar
 6. Smrž, J., Petrák, Z.: Tolerance novošlechtění cukrovky vůči žloutence řepy v podmínkách umělé infekce. [Tolerance of sugar beet new breeding against beet yellows under conditions of artifical infection.]—Rostlinná Výroba (Praha)18: 869–874, 1972.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1974

Authors and Affiliations

 • J. Smrž
  • 1
 • Marie Filigarová
  • 2
 • J. Pozděna
  • 2
 1. 1.Fodder Plant Research Station in TroubskoTroubsko u BrnaCzechoslovakia
 2. 2.Department of Plant PathologyInstitute of Experimental Botany of the Czechoslovak Academy of SciencesPraha 6Czechoslovakia

Personalised recommendations