Advertisement

Biologia Plantarum

, 10:27 | Cite as

Effect of age on water loss of leaves

 • J. Pazourek
Article

Abstract

The water loss of leaves of the same level of insertion but of various ages was examined. The results show that the transpiration of youngest leaves is higher than that of the older ones. The oldest leaves which have started yellowing show an increase of transpiration. This is probably related to the premortal changes of the leaf. The differences are probably caused by various physiological states of leaf because the leaf area was not different.

Keywords

Leaf Area Water Loss Medicago Sativa Automatic Registration Plant Water Relation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Vliv stáří na ztrátu vody listů

Расход воды листьями растений в зависимости от их возраста

Abstract

Byly zkoumány ztráty vody listů vojtěšky téže výšky inserce, ale různého stáří. Výsledky ukazují, že transpirace nejmladších listů je vyšší než transpirace listů starších. Nejstarší listy, které začínaly žloutnout, vykazují opět zvýšení transpirace. To je pravděpodobně v souvislosti s praemortálními změnami listu. Rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny různým fysiologickým stavem listů, protože v listové ploše nebyly rozdíly.

Abstract

Исследовалось расходование воды листьями вырастающими на стебле на одном и том же уровне в зависимости от их возраста. Транспирация самых молодых листьев выше чем у листьев более старших. У илстьев начинающих желтеть транспирация снова повышается. Различия обусловлены вероятно физиологическим состоянием листьев, т. к. листья не отличались площадью.

References

 1. Cetl, I.: Odolnost polních plodin vůči suchu a možnosti jejího zvýšení. [Drought resistance of field plants and the possibility of its raising.]—Rozpr. ČSAV, ser. MPV,67: 1–108, 1957.Google Scholar
 2. Huber, B.: Transpiration in verschiedner Stammhöhe. I.Sequoia gigante.—Ztschr Bot.15: 465–501, 1923.Google Scholar
 3. Pazourek, J.: The symmetry of the lateral leaflets ofMedicago sativa L.—Biol. Plant7: 261–269, 1965.CrossRefGoogle Scholar
 4. Pisek, A., Cartellieri, E.: Zur Kenntnis des Wasserhaushaltes der Pflazen. I. Sonnenpflanzen. —Jb. wiss. Bot.75: 195–251, 1932.Google Scholar
 5. Pisek, A., Berger, E.: Kutikuläre Transpiration und Trockenresistenz isolierter Blätter und Sprosse.—Planta28: 124–155, 1938.CrossRefGoogle Scholar
 6. Prát, S.: Automatic registration of the dessication of leaves.—Amer. J. Bot. Suppl. to Vol.21: 711–712, 1934.Google Scholar
 7. Rübel, E.: Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Wasserleitungsbahn und Transpirationsverhältnissen beiHelianthus annuus L.—Beih. Bot. Cbl. Abt. l.37: 1–62, 1920.Google Scholar
 8. Schmucker, T.: Die Wasserdampfabgabe eben enfalteter Blätter.—Ber. Dtsch. bot. Ges.53 (I. Generalyersammlungsheft): (27)-(38), 1935.Google Scholar
 9. Seybold, A.: Die pflanzliche Transpiration II.—Erg. Biol.6: 559–764, 1930.Google Scholar
 10. Slavík, B. et al.: Metody studia vodního provozu rostlin. [Methods of Studying Plant Water Relations.]—Praha, 1965.Google Scholar
 11. Šesták, Z., Čatský, J.: Fotosynthetická heterogenita rostliny. [The photosynthetic heterogenity of plants.]—Studijní informace ÚVTI, Zákl. pom. vědy v zeměd.4: 1–140, 1966.Google Scholar
 12. Пазоурек, Я.: Абтоматическое наблюдение за изменением веса растительного материала. —Физиол. раст.8: 371–374, 1961. [Pazourek, J.: Automatic observation of the variation of the weight of plant materials.]Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1968

Authors and Affiliations

 • J. Pazourek
  • 1
 1. 1.Department of Plant PhysiologyCharles UniversityPraha

Personalised recommendations