Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 2, Issue 2, pp 126–138 | Cite as

Serological investigation of taxonic specificity of proteins in various plant organs in some taxons of the familyViciaceae

 • Josef Kloz
 • Věra Turková
 • Eva Klozová
Article

Summary

The authers compared taxon and organ specificity of proteins of several species of the familyViciaceae, using qantitative serological methods. Each organ possesses a defined organ specificity of protein characters, the species specificity being preserved. On the basis of the results obtained both methodical and more detailed ontogenic and phylogenetic assumptions and conclusions could be drawn.

Keywords

Protein Character Phaseolus Vulg Leaf Protein Globulin Fraction Serological Reaction 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Серологические исследования по таксонной специфичности белков в разных органах растений некоторых таксонов семейства бобовых

Souhrn

Autoři porovnávali taxonní a orgánovou specifitu bílkovin u několika druhů čelediViciaceae pomocí kvantitativních serologických metod. Každý z orgánů má svoji vyhraněnou orgánovou specificitu bílkovinných znaků při zachování druhové specificity. Ze srovnání výsledků vyplynuly kromě metodických i podrobnější ontogenické a fylogenetické předpoklady a závěry.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Boyden, A.: The measurement and significance of serological correspondence among proteins. In the symposium: Serological approaches to studies of protein structure and metabolism—New Brunswick 1954.Google Scholar
 2. Boyden, A., DeFalco, R.: Report on the use of the photronreflectometer in serological comparisons.— Physiol. Zool.16: 229–241, 1943.Google Scholar
 3. Chester, K. S.: A critique of plant serology.—Quart. Rev. Biol.12: 19–46, 165–190, 294–321, 1937.CrossRefGoogle Scholar
 4. Dunin, M. S., Popova, N. N.: Kapelnyi metod analiza virusov v rastenievodstve.—[The drop method of virus analysis in plant breeding.]—Series “Novoe v selskom khozyaistve”, No. 13, 1937. Cit.Jermoljev, Hruška 1937.Google Scholar
 5. Jermoljev, E., Hruška, L.: Serologická metoda určování virových chorob u bramborů.— [A serological method for the identification of virus diseases in potatoes.] Sborník výzk. ústavů zemědělských RČS, vol. 178, Praha 1947.Google Scholar
 6. Kloz, J.: Kolichestvennaya otsenka serologischeskikh reaktsii pri pomoshchi izmerenii pomutneniya v sravnitelnoi serologii rasteny.—[Quantitative assay of serological reactions by means of turbidity estimation in comparative plant serology.].—Biologia plantarum1: 1959.Google Scholar
 7. Libby, R. L.: The photronreflectometer—an instrument for the measurement of turbid systems.— Jour. Immunol.34: 71–73, 1938a.Google Scholar
 8. Libby, R. L.: A new and rapid quantitative technic for the determination of the potency of types I and III antipneumococcal serum.—Jour. Immunol.34: 269–279, 1938b.Google Scholar
 9. Maurer, P. H., Weigle, W.: Cross reactions between unrelated antigens.—Jour. Immunol.72: 119–122, 1954.Google Scholar
 10. Moritz, O.: Die Serologie der pflanzlichen Eiweisskörper. Handbuch der Pflanzenphysiologie, Bd. VIII: 353–414, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1958.Google Scholar
 11. Moritz, O., Vom Berg, H.: Serologische Studien über das Linswickenproblem.—Biol. Zbl.51: 290–307, 1931.Google Scholar
 12. Vom Berg, H.: Über serologische Organspezifität bei Pflanzen.—Ber. dtsch. bot. Ges.50: 93–99, 1932.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1960

Authors and Affiliations

 • Josef Kloz
  • 1
 • Věra Turková
  • 1
 • Eva Klozová
  • 1
 1. 1.Department of Plant Physiology and Physiological Genetics, Institute of BiologyCzechoslovak Academy of SciencesPraha

Personalised recommendations