Advertisement

Folia Geobotanica et Phytotaxonomica

, Volume 5, Issue 1, pp 1–42 | Cite as

Die Wald- und Baumgrenze im Gebirge Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke), Tschechoslowakei

 • Blanka Alblová
Article

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verlauf der oberen Wald- und Baumgrenze im Gebirge Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke), die hier von der Fichte gebildet wird. Es wurden die wichtigsten, die Grenze beeinflussenden Faktoren analysiert. Die Frage der Ursprünglichkeit der Bestände an der Wald- und Baumgrenze wurde auf Grund von phytometrischen und morphologischen Beobachtungen festgestellt (Abnahme der Baumhöhe, Länge der Zuwächse, Beschädigung der Fichte durch Wind und Eis, Zahl, Länge und Ausdauern der Nadeln, Verjüngung der Fichte). Die Baumgrenze erwies sich für eine Beurteilung der potentielen Waldgrenze als geeignet.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Brockmann-Jerosch, H. (1919): Baumgrenze und Klimacharakter.—Zürich.Google Scholar
 2. Demek, J. et al (1965): Geomorfologie českých zemí.—Praha.Google Scholar
 3. Grebenščikov, O. (1956): Výškové členenie vegetačného krytu v západných Karpatoch a v juhovýchodnej Europe.—Diss. Bratislava.Google Scholar
 4. Häufler, V. (1955): Horské oblasti v Československu a jejich využití.—Praha.Google Scholar
 5. Häufler, V. et al. (1969): Zeměpis Československa.—Praha.Google Scholar
 6. Hošek, E. (1963): Zalesňování horských holí v okolí Praděda.—Acta musei Silesiae, C-2.Google Scholar
 7. Hošek, E. (1964): Zalesňování horských holí na Králickém Sněžníku a Keprníku kolem r. 1900.—Acta musei Silesiae, Opava, C-3.Google Scholar
 8. Hošek, E. (1966): Zavádění exot v jesenických lesích kolem r. 1900.—Acta mus. Silesiae, C-5.Google Scholar
 9. Kuoch, R. (1965): Der Samenfall 1962–1963 an der oberen Fichtenwaldgrenze in Sertigtal.—Mitt. schw. Aist. forst. Vers. Wes., 41–3.Google Scholar
 10. Jeník, J. (1958): Příspěvek k poznání horní hranice rozšíření dřevin ve Vysokých Sudetech. —Dendrol. sborník, Opava, 1: 21–30.Google Scholar
 11. Jeník, J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku.—Praha.Google Scholar
 12. Jeník, J. (1961): Problém hranice vegetačních jednotek na příkladu alpinské a xerotermní hranice lesa.—Biol. pr. SAV, Bratislava, 7–12: 105–108.Google Scholar
 13. Jeník, J. etLokvenc, T. (1963): Die alpine Waldgrenze im Krkonoše Gebirge.—Rozpr. ČSAV, řada mat. a přír. věd, Praha, 72-1.Google Scholar
 14. Lokvenc, T. (1965): Stanovení a mapování alpinské hranice lesa.—Lesn. čas., Praha, 11: 581–594.Google Scholar
 15. Lokvenc, T. (1962): Vliv nadmořské výšky na některé morfologické a fysiologické znaky smrku krkonošského.—Lesnictví, Praha, 8: 361–374.Google Scholar
 16. Mezera, A. (1939): O rozšíření šiškových forem smrku.—Lesn. Pr., Písek, 18: 35–60.Google Scholar
 17. Nožička, J. (1955): Bruntálské lesy a skladba jejich dřevin do počátku 19. století.—Přír. sbor. Ostrav. kraje, Opava, 12: 274–288.Google Scholar
 18. Nožička, J. (1957): Snahy o zalesňování hřebenů Hrubého Jeseníku.—Ochr. Přírody, Praha, 12: 57–59.Google Scholar
 19. Plesník, P. (1956): Horná hranica lesa v Krivánskej Malej Fatre.—Lesn. čas., Bratislava, 2-2: 97–123.Google Scholar
 20. Plesník, P. (1957): Vplyv vetra na tvar koruny a kmeňa smrekov v oblasti hornej hranice lesa v Krivanskej Malej Fatre.—Geogr. čas., Bratislava, 9-4: 197–224.Google Scholar
 21. Plesník, P. (1959): Die obere Waldgrenze in den Westkarpaten,—Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, Mathem.-Nat., Halle, 8: 153–180.Google Scholar
 22. Pouba, Z. (1948): Geologické a petrografické problémy Vysokého Jeseníku.—Přír. sbor. Ostrav. kraje, Opava, 10: 95–122.Google Scholar
 23. Samek, V. (1962): Vývoj kalamit a škod v lesích Hrubého Jeseníku.—Práce výzk. ústavu les., Zbraslav-Strnady, 11: 173–186.Google Scholar
 24. Samek, V. (1962): Lesy bruntálského panství na počátku 19 století.—Acta mus. Silesiae, 11.Google Scholar
 25. Samek, V. et al. (1964): Návrh semenářské rajonizace.—Zpr. les. výzk., Zbraslav-Strnady, 10/2–3.Google Scholar
 26. Schröter, C. (1926): Das Pflanzenleben der Alpen.—Zürich.Google Scholar
 27. Sokolowski, M. (1928): O gornej granicy lasu v Tatrach.—Krakow.Google Scholar
 28. Svoboda, P. (1934): O horní hranici lesa.—Čs. les, Praha, 14: 132.Google Scholar
 29. Svoboda, P. (1953): Lesní dřeviny a jejich porosty.—Praha.Google Scholar
 30. Tejnská, S. etTejnský, J. (1958): Praděd v 10 letém pozorování.—Meteor. zpr., 11.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic 1970

Authors and Affiliations

 • Blanka Alblová
  • 1
 1. 1.Botanische Abteilung des National-MuseumsPrůhonice bei Praha

Personalised recommendations