Advertisement

Folia Geobotanica et Phytotaxonomica

, Volume 17, Issue 2, pp 197–205 | Cite as

Ecological factors of flowering and pollen quality in three willow species

 • Marie Naděžda Končalová
 • Dagmar Jičínská
Article

Abstract

During 1977 to 1980 the course of flowering and pollen quality were investigated inSalix cinerea, S. fragilis, andS. pentandra, the dominant woody species in a wetland area called “Mokré louky” near Třeboň, South Bohemia, Czechoslovakia. Results were compared with basíc climatological data, and decisive factors of flowering were estimated. BothS. cinerea andS. pentandra produced morphologically well developed pollen with a high degree of viability. Comparison in twelve habitats showed that the pollen ofS. fragilis was very sensitive to climatic factors, and that the marsh habitat “Mokré Louky” was hostile to the generative reproduction of this species. Optimal conditions for pollen germination in vitro were defined for all the three willows.

Keywords

Salix cinerea Salix fragilis Salix pentandra Ecology of flowering Pollen viability and germínability 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. Brewbacker J. K. etKwack B. H. (1963): The essential role of calcium ion in pollen germination and pollen tube growth.—Amer. J. Bot., Lancaster, 50: 859–865.CrossRefGoogle Scholar
 2. Čapková-Balatková V., Hrabětová E. etTupý J. (1980): Effect of some Mineral Ions on Pollen Tube Growth and Release of Proteins in Culture.—Biol. Plant., Praha, 22: 294–302.Google Scholar
 3. Chmelař J. (1964): Stručný přehled vrb s ohledem na použití pro vegetační zpevňování břehů vodních toků a nádrží.—In:Jeník J. (ed.): Vegetační problémy při budování vodních děl.— Praha.Google Scholar
 4. Chmelař J. etMeusel W. (1976): Die Weiden Europas.—Wittenberg Lutherstadt.Google Scholar
 5. Golubinskij I. N. (1974): Biologija prorastanija pylcy.—KijevGoogle Scholar
 6. Hrabětová E. etTupý J. (1964): The growth effect of some sugars and their metabolism in pollen tubes.—In:Linskens H. F. (ed.): Pollen physiology and fertilization.—Amsterdam.Google Scholar
 7. Jeník J. (1978): Breathing roots in a temperate tree—Salix pentandra L.—In:Riedacker A. etGangaire-Michard J. (ed.): Proceedings of the IUFRO Symposium “Root physiology and Symbiosis”, Nancy, 15–15th Sept. 1978.—p. 288–289, Nancy-Canteneux.Google Scholar
 8. Jeník J. etKvět J. (eds.) (1981): Studie zaplavovaných ekosystémů u Třeboně.—Praha (in press).Google Scholar
 9. Jičínská D. etKončalová M. N. (1980): Proč dub šipák v Českém Krasu málo plodí? —Živa, Praha, 28: 93Google Scholar
 10. Jičínská D., Končalová M. N. etSýkorová O. (1976): Studies in rose pollen III. Pollen viability and germinability in eight CzechoslovakRosa species.—Preslia, Praha, 48: 347–353.Google Scholar
 11. Klatovský J. (1980): Vliv anaerobiózy na příjem draslíku uSalix cinerea aSalix pentandra.— ms. (Dipl. Práce, Katedra Fyziol. Rostlin a Půdní Biol. Přírod. Fak. Univ. Karlovy, Praha.)Google Scholar
 12. Končalová M. N. etJičínská D. (1979): Reprodukční poměry u roduSalix L.— Lesnictví, Praha, 25: 161–164.Google Scholar
 13. Končalová M. N. etJičínská D. (1980a): Impact of Habitat on Pollen Germination in Roses.— Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 407–413.Google Scholar
 14. Končalová M. N. etJičínská D. (1980b): Reproduction strategy in two wetland willow species.— International Wetlands Conference, 10–17th Sept., New Delhi.Google Scholar
 15. Končalová M. N. etJičínská D. (1980c): Ekofyziologie pylu jívy a jeho klíčivost in vitro. —Lesnictví, Praha (in press).Google Scholar
 16. Krahulec F. (1978): Vliv dlouhodobého zatopení na dřeviny.—Živa, Praha, 24/3: 92.Google Scholar
 17. Krahulec F., Lepš J. etRauch O. (1980): Vegetation of the Rozkoš Reservoir near Česká Skalice (East Bohemia) 1. The Vegetation Development during the First Five Years after its Filling.—Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 321–362.Google Scholar
 18. Nekovář F. (1967): Některé zvláštnosti jihočeského klimatu. II. část.—Rozpravy Ped. Fak. v Čes. Budějovicích, Řada Přírod. Věd, Čes. Budějovice, 5: 1–43.Google Scholar
 19. Prát S. (1932): Fyziologie chemická a fyzikálně chemická.—PrahaGoogle Scholar
 20. Přibáň K. etOndok J. P. (1978): Microclimate and Evapotranspiration in Two Wet Grassland Communities.—Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 113–128.Google Scholar
 21. Přibáň K. etOndok J. P. (1980): The daily and seasonal course of evapotranspiration from a Central European sedge-grass march.—J. Ecol., Oxford, London, Edinburgh, Boston et Melbourne, 68: 547–559.Google Scholar
 22. Skvortsov A. K. (1964): Ivy SSSR.—Moskva.Google Scholar

Copyright information

© Academia 1982

Authors and Affiliations

 • Marie Naděžda Končalová
  • 1
 • Dagmar Jičínská
  • 1
 1. 1.Botanical InstituteCzechoslovak Academy of SciencesPrůhonice near PrahaCzechoslovakia

Personalised recommendations