Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 40, Issue 10, pp 201–214 | Cite as

Enkele kenmerken der “vergelings”-ziekte van suiker-en voederbieten ter onderscheiding van de “zwarte houtvaten”-ziekte

 • H. M. Quanjer
Article

Keywords

Naam Radicicoles Koolzuur Deze Laatste 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brandenburg, E., Onderzoekingen over ontginningsziekte. Tijdschrift o. Plantenz. 37, p. 17–48, 1931 en 39, p. 189–192, 1933.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bultman Hz., H. F., Vergelingsziekte in Suikerbieten. De Nieuwe Veldbode I, p. 722, 20 April 1934.Google Scholar
 3. Clercq, S. W. de, Eenige waarnemingen over vergelingsziekte der bieten. Landbouwk. Tijdschr. 45, p. 143–146, 1933.Google Scholar
 4. Esau, K., Pathologic changes in the anatomy of leaves of the sugar beet, Beta vulgaris, affected by the curly-top disease. Phytopathology 23, 679–713, 1933.Google Scholar
 5. Guyot, A. L., Quelques observations nouvelles sur les Ligniera radicicoles Revue de pathologie végétale et d'entomologie agricole 14, p. 176, 1927.Google Scholar
 6. Haan, K. de, Mangaangebrek bij suikerbieten. De Nieuwe Veldbode I, p. 1102, 14 Sept. 1934.Google Scholar
 7. Hudig, J. enGoodijk J., De Zeeuwsche ziekte. Ber Rijkslandb. Pr. St. Groningen, 2de Afd. N0 36, 1928 en N0. 38, 1929.Google Scholar
 8. Ostwald'she Farbenordnung Kurzer Abriss vonF. A. O. Krüger, Dresden, 1927.Google Scholar
 9. Plantenziektenkundige Dienst, Verslagen en Mededeelingen 62, Verslag over 1929 en 64, Verslag over 1930.Google Scholar
 10. Quanjer, H. M., Sur la fonction du tissu criblé. Meded. Landbouwhoogeschool 16, p. 95. 1919.Google Scholar
 11. Schumacher, W., Untersuchungen über die Lokalisation der Stoffwanderung in den Leitbündeln höherer Pflanzen. Jahrb. f. wiss. Botanik 73, p. 770–823, 1930.Google Scholar
 12. Thung, T. H., Physiologisch onderzoek met betrekking tot het virus der bladrolziekte van de aardappelplant, Solanum tuberosum L. Tijdschr. o. Plantenz. 34, p. 1–74, 1928.CrossRefGoogle Scholar
 13. Vries, H. de, Die Keimungsgeschichte der Zuckerrübe; die Wachstumgeschichte der Zuckerrübe. Landwirtsch. Jahrb. 8. p. 13 en 417, 1879.Google Scholar
 14. Woldendorp, J., Vergelingsziekte in bieten. De Meerbode, Aalsmeer 12 Aug. en 19 Aug. 1933.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1934

Authors and Affiliations

 • H. M. Quanjer

There are no affiliations available

Personalised recommendations