Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 5, Issue 2, pp 33–96 | Cite as

De San José Schildluis, wat wij van haar te duchten hebben, en welke maatregelen met ’t oog daarop dienen te worden genomen

 • J. Ritzema Bos
Article

Keywords

Alleen Insect Life Schadelijke Dieren Austral Zone Zeer Schadelijk 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Overzicht van de belangrijkste literatuur over de San José schildluis, chronologisch gerangschikt

 1. J. H. Comstock, “Report of the commissioner of agriculture”, 1880; bl. 304, 305, Pl. XII, fig. 7. (Eerste beschrijving vanAspidiotus perniciosus).Google Scholar
 2. Matthew Cooke, “Treatise on insects injurious to fruit and fruit trees”, 1881; bl. 33, 34. (Beschrijving van de San José scale.)Google Scholar
 3. Matthew Cooke, “Report of the commissioner of agriculture”, 1882, bl. 65 en bl. 208. (Bestrijdingsmiddelen van de San José scale.)Google Scholar
 4. Matthew Cooke, “Insects injurious to the orchard, vineyard, etc.,” 1883; bl. 60–63. (Beschrijving. Middelen.)Google Scholar
 5. S. F. Chapin, “Report California State Board of horticulture”, 1884; bl. 22, 34–35, 42. Bulletin no 2. State Board of horticulture 1884. (“Whale oil and iron compound”, aanbevolen als middel tegen San José en andere schildluizen.)Google Scholar
 6. W. G. Klee en anderen, in “Report of the California State Board of horticulture”, 1885/86, 1887. (Levensbeschrijving en middelen).Google Scholar
 7. W. G. Klee, “Report of the Inspector of fruit pests.” (“Rep. Cal. State of horticulture, 1887/1888”; bl. 245. Pl. I). [Beschrijving. Leefwijze. Optelling van de boom- en heestersoorten, waarop San José scale leeft. Natuurlijke vijanden.]Google Scholar
 8. B. M. Lelong, “Report of the California State Board of Horticulture”, 1889; bl. 170 (“The pernicious scale”: beschrijving; leef-wijze; behandeling van de boomen in den zomer en in den winter.Google Scholar
 9. C. V. Riley and L. O. Howard, Aanbeveling van “kerosene emulsion” (petroleum emulsie) of “resin wash” (hars in petroleum opgelost), in “Insect life”, III, bl. 68 (1890).Google Scholar
 10. W. M. Freeman vondAspidiotus perniciosus voor het eerst op boomen, gekocht van een' boomkweeker uit den staat New York. (“Insect life”), III; bl. 68; 1890).Google Scholar
 11. D. Gregorson, (in “Insect life”, III; bl. 169; 1890) “Scale insects in California.”Google Scholar
 12. W. E. Collins (“Report of the California State Board of horticulture”, 1890, bl. 49; “Insect pests and laws therefor.”) wijst op de noodzakelijkheid van quarantaine-maatregelen.Google Scholar
 13. D. W. Coquilett, (“Bulletin 23 of the Division of Entomology”, bl. 19–36; 1891) bespreekt verschillende bestrijdingsmiddelen.Google Scholar
 14. Opstellen van C. V. Riley and L. O. Howard in “Inseet Life”, III (1891), bl. 426, bl. 487 en IV (1891) bl. 83.Google Scholar
 15. Alexander Craw (in “Report of the California State Board of Horticulture” for 1891) bespreekt de parasieten vanAspidiotus perniciosus en de bestrijdingsmiddelen tegen dit insekt.Google Scholar
 16. Alexander Craw (“Insect friends and foes,” in het “Report of the California State Board of Horticulture”; 1891) bespreekt een geval van de reiniging van een' boomgaard te Los Angelos van San José scale door de sluipwestAphelinus fuscipennis.Google Scholar
 17. D. W. Coquillet bespreekt de planten, waarop het insekt leeft, zijne natuurlijke vijanden, alsmede de bestrijdingsmiddelen. (“Bulletin 26 of the Division of Entomology,” bl. 21–25; 1892.)Google Scholar
 18. C. H. Tyler Townsend vermeldtA. perniciosus als voor te komen te Las Cruces in New Mexico (“Scale insects in New Mexico”; Bulletin 7 van “New Mexico Agric. Exp. Station”; bl. 6 en 7; 1892).Google Scholar
 19. A. Sidney Oliff vermeldt het voorkomen van het insekt op pereboomen in New South Wales (“Agricultural Gazette of New South Wales”; Sept. 1892, bl. 689, 699.)Google Scholar
 20. C. V. Riley en L. O. Howard vermelden dat het lievenheerbeestjeChilocorus bivulnerus een' boomgaard in Tulare County (California) van San José schildluizen zuiverde. (“Insect Life”, V., bl. 127; 1892.)Google Scholar
 21. C. V. Riley vermeldtScymnus lophanthae als bestrijder van de San José schildluis. (“Insect Life”, V., blz. 127; 1892.) Albert Koebele and Alexander Craw, “Report on the importation of parasites and predaceous insects” (1892); hierin wordt melding gemaakt van de bestrijding van de San José scale doorOrcus chalybeus, O. australasiae Rhizobius ventralis.Google Scholar
 22. C. V. Riley and L. O. Howard, “The California remedy for the San José scale” (waarin Stabler's methode om de “lime, salt and sulphur wash” te bereiden, wordt besproken); “Insect Life”, V, blz. 210: 1893.Google Scholar
 23. Albert Koebele, “Studies of parasitic and predacious insects in New Zeeland, Australia etc.” (“Bulletin of the United State Department of Agriculture”); 1893.Google Scholar
 24. E. M. Ehrhorn, “Report as horticultural commissioner of Santa Clara County” (in “Report of the California State Board of horticulture” 1893–94, blz. 375). Hierin wordt aangetoond dat aldaar de San José scale (hoofdzakelijk door de werking vanAphelinus fuscipennis enChilocorus bivulnerus) bijkans geheel verdwenen is.Google Scholar
 25. C. V. Riley and L. O. Howard, “Quarantine against injurious insects.” (“Insect Life”, VI, blz. 209; 1894).Google Scholar
 26. E. A. Schwatz, “The San José scale at Charlottesville Va.” (“Insect Life”, VI, blz. 247; 1894).Google Scholar
 27. C. V. Riley et L. O. Howard, “The San José scale in the East.” (“Insect Life”, VI, blz. 286; 1894); hier wordt melding gemaakt van het verschijnen van de San José scale in Florida, Maryland en Virginia.Google Scholar
 28. D. W. Coquillet, “Preliminary report on suppressing the San José scale in Virginia.” (“Insect Life”, VI, blz, 324; 1894). Behandeling met blauwzuurgas.Google Scholar
 29. John B. Smith, “The San José Scale” (“Entomological News”, V, blz. 182–84; 1894). Handelt over het verschijnen van het insekt in New Jersey.Google Scholar
 30. C. V. Riley. “Report of the Entomologist for 1893”; blz. 215–221. Mededeelingen omtrent het verschijnen van 't insekt in het Oosten; 1894.Google Scholar
 31. C. V. Riley and L. O. Howard, “The San José or pernicious scale”. (“Insect Life” VI, blz. 360; 1894.) Over het verschijnen van dit insekt in het Oosten; over de wijze van beschadiging der boomen; over de natuurlijke vijanden; over de verbreiding en de bestrijding.Google Scholar
 32. L. O. Howard, “The Eastern occurences of the San José Scale (“Insect Life”, VII, blz. 153; 1894.) Het voorkomen van de San José schildluis in New Jersey, Pennsylvania, Indiana, Maryland, Virginia en Florida.Google Scholar
 33. John B. Smith, “The San José Scale in New Jersey.” (“Insect Life” VII, blz. 163; 1894.) Hoe de San José scale in New Jersey werd geïmporteerd en hoe zij er zich verbreidde; welke vruchtboomen en variëteiten daarvan worden aangetast; middelen ter bestrijding.Google Scholar
 34. John B. Smith, “The San José Scale in New Jersey” (“Bulletin 106 of the New Jersey State Exp. station”; 1894.Google Scholar
 35. J. A. Lintner, “The San José Scale (“Rural New Yorker”, LIII, blz. 791; 1894). Over het voorkomen van dit insekt op Long Island en elders in den staat New York.Google Scholar
 36. James Fletcher, “The San José Scale” (“25 th. Annual Report of the Entomol. Society Ontario”; 1894; blz. 73–76). Over het voorkomen in Britsch Columbia.Google Scholar
 37. F. M. Webster. “The San José Scale”. (“Bulletin 53 of the Ohio Exp. Station”; 1895.) Over het voorkomen in Ohio.Google Scholar
 38. L. O. Howard, “Scale insects of Arizona”. (“Insect Life”, VII, blz. 359; 1895). De San José scale komt ook voor in Arizona.Google Scholar
 39. C. V. Riley, “The San José scale”. (“Bulletin 32 of the Maryland agric. Exp. Station”. 1895).Google Scholar
 40. G. C. Davis and L. R. Taft, “The San José scale: Pests of orchard and garden.” (“Builetin 121, Michigan agric. Exp. Station”, blz. 36–38; 1895). Het voorkomen in Michigan, en de wijze hoe het insekt daarheen kwam.Google Scholar
 41. John B. Smith, “The San José scale” (“Entomological News”, VI, blz. 153; 1895). Bestrijding in de boomgaarden van New Jersey. M. H. Beckwith, “The San José scale in Delaware.” (“Bulletin 25 of the Delaware College agric. Exp. Station”; 1895).Google Scholar
 42. C. L. Marlatt, “Experiments with winter washes against the San José scale, season of 1894–95”. (“Insect Life”, VII, blz. 365–374; 1895).Google Scholar
 43. C. H. Fernald, “The San José scale”. (“Massachusetts Crop Report.” Aug. 1895). Verbreiding in Massachusetts.Google Scholar
 44. L. O. Howard and C. L. Marlatt, “The San José scale, its occurences in the United States, with a full account of its life history and the remedies to be used against it.” (“Bulletin no. 3. New series. U. S. Department of Agriculture, Division of Entomology”; 1896.) Dit werk geeft een vrij volledig overzicht van alles wat tot dusver omtrent de levensgeschiedenis, de verbreiding en de bestrijding van de San José schildluis bekend was, en maakt dus de lectuur van veel van de vroeger verschenen literatuur overbodig. Op blz. 34 vindt men eene kaart van de United States, met de verschillende “life zones” daarop aangeduid, en tevens de plaatsen, waar de San José scale tot dusver werd aangetroffen. Uit deze kaart blijkt duidelijk dat het insekt in zijne verbreiding in hoofdzaak aan de “lower austral” en “upper austral life zone” gebonden is.Google Scholar
 45. W. G. Johnson, “The Maryland trees and nursery stock law and other information of special interest to nurserymen and fruit growers”. (“Bulletin 42 of the Maryland agricultural Experiment Station”; 1896.) Dit bulletin geeft, behalve den tekst van de in den titel vermelde wet, op bladz. 154–156 eenige practische wenken omtrent het ontdekken van de San José scale in kweekerijen en boomgaarden.Google Scholar
 46. T. D. A. Cockerell, “The San José scale and its nearest allies”. (“U. S. Department of Agriculture, division of Entomology, Technical Series, no. 6”; 1897.) Bespreking van de kenmerken, waardoor zichAspidiotus perniciosus onderscheidt van verwante soorten van hetzelfde geslacht.Google Scholar
 47. John B. Smith, “The San José scale and how it may be controlled”. (“Bulletin 125 of the New Jersey agricultural Experiment Stations”; 1897.)Google Scholar
 48. John B. Smith, “Investigations of the San José scale”. (“Report to the New-Jersey State Board of Agriculture, January 13th 1897”). Verslag van de waarnemingen, door prof. Smith gedaan gedurende zijne reis naar Californië en andere staten, die door de San José scale werden geteisterd.Google Scholar
 49. John B. Smith, “Report of investigations on the San José or pernicious scale” (bladz. 463–563 van “17 th annual Report of the New Jersey State agricultural Experiment Station and 9th annual report of the New Jersey agric. College Exp. Station for the year 1896”; 1897.)Google Scholar
 50. Lintner, “The San José scale”; zie bl. 200–234 van “11th. Report on the injurious and other insects of the state of New York for the 1895”, bij J. A. Lintner.—(1896). In dit verslag bevindt zich op Pl. IV aangegeven de verbreiding der “upper austral life zone” in den staat New York; alle plaatsen, waar in dien staat tot dusver de San José schildluis werd aangetroffen, zijn in het gebied dezer zone gelegen.Google Scholar
 51. F.M. Webster, “The San José scale in Ohio” (“Bulletin 81 of the Ohio agricultural Experiment Station”) 1897.Google Scholar
 52. Wm. C. Sturgis. “The spread of the San José scale in Connecticut” (bl. 292–284, van “20th. annual Report of the Connecticut agricultural Experiment Station for 1896”.)—1897.Google Scholar
 53. P. H. Rolfs., “A fungus disease of the San José scale” (Sphaerostilbe coccophila Tul” zijndel Bulletin 41 van “Florida agricultural Experiment Station”. 1897. “The San José scale”, zie bl. 124 van “35 annual report of the secretary of the State Board of Agriculture of Michigan”. —1897 “The San José scale”, zie bl. 316 van “12th. Report of the injurious and other insects of the State of New York for the year 1896”; by J. A. Lintner. 1897.Google Scholar
 54. James Fletcher, “Report of the Entomologist and Botanist”; bl. 253 in “Reports of the experimental Farms for 1896” (Canada;—1897).Google Scholar
 55. Walter W. Froggatt, “San José scale” op bl. 874–880 van “Agricultural Gazette of New South Wales.” Vol XIII, Part12. (1897).Google Scholar
 56. L. O. Howard, “The San José scale, 1896–97 (“Bulletin 12, New Series of the Division of Entomology, U. S. Department of Agriculture”.)—1898. Dit opstel is een vervolg op het bovenvermelde opstel van Howard en Marlatt. Op blz. 7 vindt men eene kaart, aangevende de verbreiding van de San José scale in het einde van 1897.Google Scholar
 57. John B. Smith, “Report of the Entomologist”, en wel blz. 436–492. in “18th. annual Report of the New Jersey State agricultural Experiment Station and 10th. annual Report of the New Jersey agric. College Exp. Station for 1897.”) 1898 “Die San José Schildlaus; Denkschrift, herausgegeben vom Kaiserlichen Gesundheitsamt.” (Op last van het Kaiserl. Gesund heitsamt bewerkt door Frank, Goethe, Krüger en Moritz.Google Scholar
 58. Ritzema Bos, “De San José scale”, in n0 117 van den 10den jaargang (April 1898) van het “Orgaan van de Vereeniging van oud-leerlingen der Rijkslandbouwschool.”) Korte mededeelingen omtrent leefwijze en schade; wat wij waarschijnlik te wachten hebben van het insekt, en wat ons te doen staat).Google Scholar
 59. S. J. Hunter, “Scale insects injurious to orchards. An account of some scale insects liable to be introduced with shipments of young trees.” (“Bulletin for January 1898 of the Department of Entomology of the University of Kansas.”). Behalve het onderwerp, dat eigenlijk in den titel wordt aangeduid, vindt men in deze verhandeling eene verzameling van de wetten, in verschillende Staten der United States geldig, dienende ter voorkoming van de San José scale en van andere schadelijke dieren en van plantenziekten.Google Scholar
 60. J. M. Stedman, “The San José scale in Missouri.” (“Bulletin n0. 41 of the agricultural Experiment Station Columbia, Missouri”.) 1898.Google Scholar
 61. E. E. Faville and Percival Parrott, “Some insects injurious to the Orchard” (blz. 52); zijnde Bulletin n0. 77 van “Experiment Station of the Kansas State agricultural College Manhattan.” 1898.Google Scholar
 62. H. P. Gould, “Notes on spraying and on the San José scale”, zijnde Bulletin 144 van” Cornell University agricultural Experiment Station, Ithaca N. Y.”; 1898.Google Scholar
 63. W. E. Britton, “Insect notes of the season”; blz. 314 van “21th Annual Report of the connecticut agric. Exp. Station for 1897”;—(1898).Google Scholar
 64. “Journal of Agriculture and Industry of South Australia”, vol I, aanteekeningen in n0. 6 (blz. 473), n0. 7 (blz. 571), n0 9. (blz. 697) 1898.Google Scholar
 65. Paul Sorauer, “Einige Betrachtungen über die San José Schildlaus und das Einfuhrverbot”,—in “Königlich priviligierte Berlinische Zeitung” (“Vossische Zeitung”) van 20 Febr. en 23 Febr. 1898. (S. wijst er op dat in 't algemeen verbodsbepaiingen op den invoer weinig kunnen baten om den invoer van schadelijke dieren en plantenziekten te voorkomen; hij dringt aan op een geregelden “Ueberwachungsdienst durch Sachverständige.”)Google Scholar
 66. Fred. V. Theobald, “The San José scale and its probable introduction into England” (1898).Google Scholar
 67. Dr. C. Matzdorff, “Die San josé Schildlaus, in “Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten”, VIII Band, blz. 1–7; 1898.Google Scholar
 68. Paul Sorauer, “deEinige Betrachtungen über die San José Schildlaus und das Einfuhrverbot”; “Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten”, VIII Band, blz. 46–52, 104–113 (1898.)Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1899

Authors and Affiliations

 • J. Ritzema Bos
  • 1
 1. 1.het phytopathologisch laboratorium Willie commelin Scholten te AmsterdamAmsterdamNetherland

Personalised recommendations