Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 35, Issue 1, pp 5–8 | Cite as

Iets over het verband tusschen het “blauw” van de aardappelknollen en kaligebrek

  • J. Oortwijn Botjes
Article

Keywords

Sterke Mate Bekend Zijn Naar Beneden OORTWIJN BOTJES 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Bolhuis, G. G.: Kalibemesting en nachtvorstgevaar. Landbouwkundig Tijdschrift. April, 1928.Google Scholar
  2. Oortwijn Botjes, J. G. enVerhoeven, W. B. L.: Het blauw worden van aardappelen. Tijdschrift over Plantenziekten, 1927.Google Scholar
  3. Schaffnit, E. undVolk, A.: Beitrage zur Kentnis der Morphologie und Physiologie verschieden ernährter Pflanzen.—Landwirtschaftliche Jahrbücher, 1928, Heft 3, S. 305.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1929

Authors and Affiliations

  • J. Oortwijn Botjes

There are no affiliations available

Personalised recommendations