Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 35, Issue 10, pp 263–269 | Cite as

Experimenten met bacterium tumefaciens SM. et towns

Experiments with bacterium tumefaciens sm. et towns

 • T. H. Thung
Article

Samenvatting

 1. 1

  Gebleken is, dat binnen in het wortelgedeelte van de knol van een selleriesoort abortieve plantendeelen—bladeren en wortels— kunnen ontstaan, waarschijnlijk slechts uit tumorcellen gevormd door de werking vanB. tumefaciens.

   
 2. 2

  Geen actieve immuniseering bijRicinus communis t.o.v.B. tumefaciens kon in de door mij genomen proeven aangetoond worden.

   
 3. 3

  In bouillonculturen van 3, 8, 14 of 28 dagen oud bleken toxinen, die dezelfde werking als de bacteriën op de plant zouden kunnen uitoefenen, niet aanwezig te zijn of bij éénmalige toediening niet voldoende werkzaam te zijn.

   
 4. 4

  Ook met ultra-zuivere stammen vanB. tumefaciens zijn tumoren bij planten te verwekken in tegenstelling metd'Hérelle enPeyre's opvatting.

   

Summary

 1. 1

  In the root-part of celery tubers abortive parts of the plants —leaves and roots—were formed, probably only in galls, obtained by infection withB. tumefaciens.

   
 2. 2

  Whether or not artificial immunization in plants is possible is not settled yet. Some investigators claim to have succeeded in artificially immunizing plants, others obtained negative results. The results of the present writer withRicinus communis andB. tumefaciens were negative also.

   
 3. 3

  No toxins having a similar action on the plants asB. tumefaciens were found to occur in bouillon-cultures of 3, 8, 14 or 28 days old.

   
 4. 4

  Cultures ofB. tumefaciens which are ultra-pure in the sense ofd'Hérelle may produce tumors in plants. This is contradictory tod'Hérelle andPeyre's hypothesis on the formation of galls. The writer favoursMagrou'ss hypothesis on gall-formation as a consequence of the action of mitogenetic rays, radiated byB. tumefaciens.

   

Keywords

Abortive Part Bacterium TUMEFACIENS Zeer Weinig Gevormd Door Embryomas 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuurlijst

 1. 1.
  Arnaudi, C., Sull' immunità acquisita nei vegetali. Atti della Soc. ital. di Scienze nat., 1925.Google Scholar
 2. 2.
  Carbone, D., „Über die aktive Immunisierung der Pflanzen”, Centr. bl. f. Bakt. 2e. Abt.76, 1929, p. 428.Google Scholar
 3. 3.
  Coons, G. H. andKotila, J. E., „The transmissible lytic principle (bacteriophage) in relation to plant pathogenes”. Phytopathology15, 1925, p. 357.Google Scholar
 4. 4.
  Flu, F. C., „Een methode voor het onderzoek van reinkulturen op besmetting met een bakteriophaag.” Tijdschr. v. vergel. Geneeskunde etc.10, Afl. 2–3.Google Scholar
 5. 5.
  Gurwitsch, A., „Das Problem des Zellteilung” (Springer, Berlin, 1925).Google Scholar
 6. 6.
  d'Hérelle, F. etPeyre, E., „Contribution à l'étude des tumeurs expérimentales”. C. R. Ac. Sc.185, 1927, p. 227.Google Scholar
 7. 7.
  Israelsky, W. P., „Bakteriophagie und Pflanzenkrebs”. Centralbl. f. Bakt. 2o. Abt.67, 1926, p. 236.Google Scholar
 8. 8.
  Magrou, J., Bull. d'histologie appl.4, 1927.Google Scholar
 9. 9.
  Magrou, J., „Le cancer des plantes”, Le Cancer No. 1, 1928.Google Scholar
 10. 10.
  Nobécourt, P., „Contribution à l'étude de l'immunité chez les végétaux” (Barlier, Tunis, 1928).Google Scholar
 11. 11.
  Picado, C., „Anticorps expérimentaux chez les végétaux”. Ann. de l'Inst. Pasteur35, 1921, p. 893.Google Scholar
 12. 12.
  Reiter, T. undGabor, D., „Zellteilung und Strahlung”. (Springer, Berlin, 1928).Google Scholar
 13. 13.
  Sardiña, J. Rodriguez, „Zur Frage der Antikörperbildung bei Pflanzen”. Angewandte Botanik8, 1926, p. 289.Google Scholar
 14. 14.
  Smith, E. F., Brown, N. A., McCullock, L. „The structure and developing of crowngall”, U. S. Dept. Agric. Bur. of Plant Industry. Bull.255, 1912.Google Scholar
 15. 15.
  Smith, E. F., „Studies on the crowngall of plants in relation to human cancer”. J. of Cancer Res.1, 1926, p. 231.Google Scholar
 16. 16.
  Smith, E. F., „Further evidence that crowngall of plants is cancer”. Science N. S.43, 1916, p. 871.Google Scholar
 17. 17.
  Smith, E. F., „Mechanism of tumorgrowth in crowngall”. J. of Agr. Res.8, 1917, p. 165.Google Scholar
 18. 18.
  Smith, E. F., „Embryomas in plants”. The John Hopkins Hospital Bull.28, 1917.Google Scholar
 19. 19.
  Smith, E. F., „Tumors, cysts, pith-bundles and floral proliferations inHelianthus”. Mem. Nat. Acad. of Sci. Washington22, 1927.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1929

Authors and Affiliations

 • T. H. Thung
  • 1
  • 2
 1. 1.het Instituut voor Phytopathologie, Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek te WageningenHolland
 2. 2.het Proefstation voor Vorstenlandsche tabak te KlatenJava

Personalised recommendations