Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 11, Issue 6, pp 149–162 | Cite as

Proefnemingen omtrent de bestrijding van het stengelaaltje (Tylenchus devastatrix) en het bieten- of haveraaltje (Heterodera Schachtii)

  • J. R. B.
  • J. Oortwijn Botjes
  • J. Ritzema Bos
Article
  • 10 Downloads

Keywords

Alleen Terrein Tylenchus Devastatrix Calciumhypochloride OORTWIJN BOTJES 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. (1).
    Phytomyza albiceps (“Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen”, II (2e druk), bl. 96).Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1905

Authors and Affiliations

  • J. R. B.
  • J. Oortwijn Botjes
  • J. Ritzema Bos

There are no affiliations available

Personalised recommendations