Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 1, Issue 6, pp 156–156 | Cite as

Invloed van zout op de boomen

  • G. Staes
Korte Mededeelingen
  • 16 Downloads

Keywords

Plant Pathology Wordt Door Wordt Gevormd 

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1895

Authors and Affiliations

  • G. Staes

There are no affiliations available

Personalised recommendations