Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 15, Issue 1–2, pp 12–27 | Cite as

De nonvlinder en zijne beteekenis voor de ooftboomteelt

  • J. Ritzema Bos
Article
  • 11 Downloads

Keywords

Schadelijke Dieren Zeer Verschillend Volgende Voorjaar 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Footnotes

  1. 1).
    Over Leinewebersche pap: ZieRitzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen”, bl. 103, 104.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1909

Authors and Affiliations

  • J. Ritzema Bos

There are no affiliations available

Personalised recommendations