Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 24, Issue 3, pp 102–114 | Cite as

Over de zoogenaamde „kwade harten” of „zwarte pitten” der erwten

  • H. A. A. v. d. Lek
Article

Keywords

Alleen Voren Kunnen Zijn Uitwendige Omstandigheden 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    Zie Zeeuwsch Landbouwblad 1915.Google Scholar

Copyright information

© Gedrukt BIJ H. Veeman & Zonen 1918

Authors and Affiliations

  • H. A. A. v. d. Lek

There are no affiliations available

Personalised recommendations