Advertisement

Applied Biochemistry and Microbiology

, Volume 36, Issue 3, pp 205–214 | Cite as

Use of yeast fermentation waste as a biomodifier of concrete (Review)

 • A. V. Bolobova
 • V. I. Kondrashchenko
Article

Abstract

The composition and properties of molasses-containing yeast fermentation waste used as a plasticizer and structural biological additive to concrete mixtures are reviewed. The basic principles of the effects of organic and inorganic components of yeast fermentation waste on the properties of the bonding system are analyzed.

Keywords

Surfactant Apply Biochemistry Mineral Particle Concrete Mixture Lignosulfonate 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Batrakov, V.G.,Modifitsirovannye betony. Teoriya i praktika (Modified Concretes: Theory and Practice), Moscow: Astra Sem, 1998.Google Scholar
 2. 2.
  Obshchii kurs stroitel’nykh materialov (Handbook on Building Materials), Ryb’eva, I.A., Ed., Moscow: Vysshaya Shkola, 1987, pp. 270–272.Google Scholar
 3. 3.
  Pavlov, Yu.A. and Litvak, L.A.,Intensifikatsiya tekhnologii betonnykh rabot na osnove primeneniya superplastifikatorov (Application of Superplasticizers for Intensification of the Technology of Concrete Work), Moscow: Vses. Zaochn. Inst. Inzh. Zhel. Transp., 1990.Google Scholar
 4. 4.
  Isheva, N.I., Concrete with Agents Obtained from Spent Native Solutions of Antibiotics Production,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Moscow, 1987.Google Scholar
 5. 5.
  Ratinov, V.B. and Rozenberg, T.I.,Dobavki v beton (Concrete Additives), Moscow: Stroiizdat, 1989.Google Scholar
 6. 6.
  Vyazhushchie materialy v proizvodstve stroitel’nykh konstruktsii (Binding Materials in Production of Building Constructions), Bratchun, V.I. and Lisenko, V.A., Eds., Kiev: Vyshcha Shkola, 1989, no. 7.Google Scholar
 7. 7.
  Dobavki v beton (Concrete Additives), Ramachandrana, V.S., Ed., Moscow: Stroiizdat, 1988, pp. 183–225.Google Scholar
 8. 8.
  Bezrukova, T.,Dobavki v yacheistyi beton (Additives to Cellular Concrete), Moscow: VNII Ekon. Stroit. Mat., 1990.Google Scholar
 9. 9.
  Tarakanov, O.V., Application of Wastes of the Pharmacological Industry as Additives Accelerating Concrete Hardening,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Leningrad, 1987.Google Scholar
 10. 10.
  Solov’eva, V.Ya., Development of Ecoprotecting Materials for Building Based on the Nature of Hardening of Binding Systems,Doctoral (Techn.) Dissertation, St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Putei Soobshcheniya, 1996.Google Scholar
 11. 11.
  Solomatov, V.I., Cherkasov, V.D., Buzulukov, V.I., Dudynov, S.V., and Revin, V.V.,Byull. Stroit. Tekh. Stroit. Materialoved., 1999, no. 10, pp. 8–12.Google Scholar
 12. 12.
  Katalog osnovnykh khimicheskikh dobavok dlya betonov i rastvorov, rekomenduemykh k ispol’zovaniyu v stroitel’noi industrii i pri stroitel’stve ob “ektov Gosagroproma SSSR (Catalog of Main Chemical Additives for Concrete and Slurry Recommended for Application in the Building Industry and Building of Objects of GasAgroIndustry of USSR), Moscow, 1988, p. 15.Google Scholar
 13. 13.
  Semikhatova, N.M., Lozenko, M.F., and Belova, L.D.,Proizvodstvo khlebopekarnykh drozhzhei (Production of Baking Yeast), Moscow: Agropromizdat, 1987, pp. 46–78.Google Scholar
 14. 14.
  Zabrodskii, A.G.,Tekhnologiya i kontrol’ proizvodstva kormovykh drozhzhei na melassnoi barde (Technology and Control of Industry of Feed Yeast Based on Molasses-Containing Residues), Moscow: Pishch. Prom-st, 1980.Google Scholar
 15. 15.
  Novakovskaya, S.S. and Shishatskii, Yu.L,Proizvodstvo khlebopekarnykh drozhzhei (Production of Baking Yeast), Moscow: Agropromizdat, 1990.Google Scholar
 16. 16.
  Mikhatova, G.N.,Krasyashchie veshchestva v produktakh sakharnogo proizvodstva (Pigments in Products of the Sugar Industry), Moscow: TsINTI Pishchevoi Prom-ti, 1967.Google Scholar
 17. 17.
  Zabrodskii, A.G.,Tekhnologiya i kontrol’ proizvodstva kormovykh drozhzhei na melassnoi barde (Technology and Control of Industry of Feed Yeast Based on Malt Residues), Moscow: Pishch. Prom-st, 1980.Google Scholar
 18. 18.
  Kvasnikov, V.I. and Shchelokova, I.F.,Drozhzhi. Biologiya. Puti ispol’zovaniya (Yeast: Biology: Applications), Kiev: Naukova Dumka, 1991, pp. 241–270.Google Scholar
 19. 19.
  Semikhatova, N.M., Lozenko, M.F., Belova, L.D., Dmitriev, A.D., and Papok, S.P.,Proizvodstvo khlebopekarnykh drozhzhei, (Production of Baking Yeast), Moscow: Agropromizdat, 1987, pp. 38–96.Google Scholar
 20. 20.
  Solov’ev, V.I.,Osobennosti svoistv betona s khimicheskimi dobavkami (Characteristic Features of Concrete with Chemical Additives), Alma-Ata: Kazakh. Politekh. Inst., 1990, pp. 3–30.Google Scholar
 21. 21.
  Babushkin, V.I. and Kondrashchenko, V.I.,Novoe v stroitel’nom materialovedenii. Sbornik nauchnykh trudov MIITa (New Building Materials Technology. Proc. of MIIT), Moscow: Mosk. Inst. Inzh. Transp., 1997, no. 902, pp. 65–70.Google Scholar
 22. 22.
  Besproskurnyi, I.A., Effect of Penazoline, Additives of Water-Repellent Imidazoline-like Surfactants, on Heavy-Weight Concrete Characteristics,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Dnepropetrovsk, 1979.Google Scholar
 23. 23.
  Khimicheskie dobavki dlya betonov, Sbornik nauchn. trudov NII betona i zhelezobetona (Chemical Additives to Concrete, Proc. of Scientific Research Inst. of Concrete and Ferroconcrete), Moscow: NIIZhB, 1987.Google Scholar
 24. 24.
  Kalninya, A.A.,Primenenie khimicheskikh dobavok v tekhnologii betona (Application of Chemical Additives in Technology of Concrete), Riga: Rizhskii Politekh. Inst., 1985.Google Scholar
 25. 25.
  Sytnik, N.I., Andrianova, G.S., and Zabrodskii, A.G.,Sovershenstvovanie tekhnologii betona za sehet primeneniya novykh khimicheskikh dobavok (Improvement of Concrete Technology Based on Application of New Chemical Additives), Moscow: Mosk. Dom Nauch. Tekh. Propag., 1984, pp. 111–114.Google Scholar
 26. 26.
  Adamovich, A.N. and Sudakov, V.B.,Dobavki k gidrotekhnicheskim betonam (Additives to Hydrotechnical Concretes),Materialy konferentsii i soveshchanii po gidrotekhnike (Proc. Conf. on Hydrotechnics), Leningrad: Energiya, 1978, no. 118, pp. 115–120.Google Scholar
 27. 27.
  Issledovanie i primenenie betonov s superplastifikatorami (Study and Application of Concrete with Superplasticizers), Ivanova, F.M. and Batrakova, V.G., Eds., Moscow: NIIZhB, 1982.Google Scholar
 28. 28.
  Dusmuradov, T., Heat Liberation and Hardening of Concrete with Organic Additives in Different Mediums,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Tashkent, 1986.Google Scholar
 29. 29.
  Kalashnikov, V.I., Principles of Plasticization of Mineral Dispersed Systems for Production of Building Materials,Doctoral (Techn.) Dissertation, Voronezh, 1996.Google Scholar
 30. 30.
  Levenets, L.D., Micelle-Forming Surfactants and Compositions Based on Them in the Technology of Heavy Concrete,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Dnepropetrovsk, 1988.Google Scholar
 31. 31.
  Akhverdov, I.N.,Teoreticheskie osnovy betonovedeniya (Basic Principles of Concrete Research), Minsk: Vysheishaya Shkola, 1991.Google Scholar
 32. 32.
  Tarakanov, O.V., Kalashnikov, V.I., Krymskii, M.V., and Karpukhin, V.F.,Antibiot. Khimioter., 1989, vol. 34, no. 8, pp. 606–609.PubMedGoogle Scholar
 33. 33.
  Kireev, Yu.N., Nesterova, L.L., and Luginina, I.G.,Tsement Ego Prim., 1999, no. 4, pp. 19–21.Google Scholar
 34. 34.
  Dickerson, R., Gray, H., and Haight, G.,Chemical Principles, Menlo Park (USA): Benjamin/Cummings, 1979. Translated under the titleOsnovnye zakony khimii, Moscow: Mir, 1982, vol. 2, pp. 205–312.Google Scholar
 35. 35.
  Trinker, B.D. and Démina, G.G.,Sovershenstvovanie tekhnologii betona za sehet primeneniya novykh khimicheskikh dobavok (Improvement of Concrete Technology by the Use of New Chemical Additives), Moscow: Mosk. Dom Nauch.-Tekh. Propag., 1984, pp. 59–64.Google Scholar
 36. 36.
  Levin, L.I.,Sovershenstvovanie tekhnologii betona za sehet primeneniya novykh khimicheskikh dobavok (Improvement of Concrete Technology by the Use of New Chemical Additives), Moscow: Mosk. Dom Nauch.-Tekh. Propag., 1984, pp. 88–92.Google Scholar
 37. 37.
  Ivnitskaya, I.N. and Sirota, Z.S.,Proizvodstvo i primenenie khimicheskikh dobavokpri izgotovlenii betona i zhelezobetona (Production and Application of Chemical Additives in Concrete and Ferroconcrete Formation), Kiev: UkrNIINTI, 1986, Ser. 45.1.Google Scholar
 38. 38.
  Lisitsyn, V.Yu., Study of Monolithic Concrete with Additives, the Inhibitors of Binding Based on Trisodium Phosphate,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Dnepropetrovsk, 1981.Google Scholar
 39. 39.
  Tsitelauri, G.I., Regulation of Characteristics of Cement-Concrete Systems with Mineral-Organic Additives,Doctoral (Techn.) Dissertation, Moscow, 1985.Google Scholar
 40. 40.
  Zayakhanov, M.E., Study of the Effect of Protein-Containing Additives on Characteristics of Concrete under Steaming,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Moscow, 1979.Google Scholar
 41. 41.
  Bagrov, B.O., Vasil’eva, T.D., and Bulko, G.N., USSR Inventor’s Certificate no. 1201259,Byull. Izobret., 1985, no. 48, p. 84.Google Scholar
 42. 42.
  Akchurin, T.K., Effects of Furfural Additives on Physico-technical Characteristics of Cement Solutions and Concrete,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Saratov, 1976.Google Scholar
 43. 43.
  Dobrolyubov, G., Ratinov, V.B., and Rozenberg, T.N.,Prognozirovanie dolgovechnosti betona s dobavkami (Prediction of Rupture Time of Concrete with Additives), Moscow: Stroiizdat, 1983, pp. 46–50.Google Scholar
 44. 44.
  Mukha, V.I., Kovalevskii, P.I., and Samokhlebov, B.P.,Khimicheskie dobavki-uskoriteli tverdeniya betona v zimnikh usloviyakh (Chemical Additives, the Accelerators of Concrete Hardening in Winter), Moscow: Stroiizdat, 1967, pp. 3–8.Google Scholar
 45. 45.
  Bazhenov, Yu.M. and Ivanov, F.M.,Beton s khimicheskimi dobavkami (Concrete with Chemical Additives), Moscow, 1987, p. 17.Google Scholar
 46. 46.
  Zabrodskii A.G., Sytnik N.I., Andrianova G.S.,Stroit. Mater. Konstr., 1983, no. 3, p. 27.Google Scholar
 47. 47.
  Sharifov, A. and Golubev, M.N., Abstracts of Papers,Konferentsiya po teorii i praktike primeneniya superplastifikatorov v kompozitsionnykh stroitel’nykh materialakh (Conf. on Theory and Practice of Application of Superplasticizers in Composition Building Materials), Penza: Privolzh. Reg. Dom Ekon. Nauch.-Tekh. Propag., 1991, pp. 70–71.Google Scholar
 48. 48.
  Ubeev, A.V., Nikiteev, V.V., and Balkhanova, E.D., Abstracts of Papers,Konferentsiya po Teorii i praktike primeneniya superplastifikatorov v kompozitsionnykh stroitel’nykh materialakh (Conf. on the Theory and Practice of Application of Superplasticizers in Composition Building Materials), Penza: Privolzh. Reg. Dom Ekon. Nauch.-Tekh. Propag., 1991, pp. 61–62.Google Scholar
 49. 49.
  Ivanova, A.,Sel’sk. Stroit., 1988, no. 3, p. 25.Google Scholar
 50. 50.
  Fedorov, V.A., Study of Purification of Cultural Medium after Yeast by Electrocoagulation,Cand. Sci. (Techn.) Dissertation, Moscow, 1978.Google Scholar
 51. 51.
  Bazhenov, Yu.M., Shubenkin, P.F., and Dvorkin, L.I.,Primenenie promyshlennykh otkhodov v proizvodstve stroitel ’nykh materialov (Application of Industrial Waste to Production of Building Materials), Moscow: Stroiizdat, 1986, pp. 44–47.Google Scholar
 52. 52.
  Primenenie melassnoi uparennoi posledrozhzhevoi bardy v kachestve dobavki v beton (Application of Boiled Down Malt Residues as a Concrete Admixture), Kiev: GOSSTROI USSR, 1986.Google Scholar
 53. 53.
  Afanas’ev, N.F. and Tseluiko, M.K.,Dobavki v beton i rastvory (Additives to Concrete and Slurry), Kiev: Budivel’nyk, 1989.Google Scholar
 54. 54.
  Lagoida, A.V., Theory of Technology of Concrete with Antifreeze Additives,Doctoral (Techn.) Dissertation, Moscow, 1987.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2000

Authors and Affiliations

 • A. V. Bolobova
  • 1
 • V. I. Kondrashchenko
  • 1
  • 2
 1. 1.Bach Institute of BiochemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Moscow State University of Railwaysthe Russian Railway MinistryMoscowRussia

Personalised recommendations