Advertisement

Journal of Coastal Conservation

, Volume 7, Issue 1, pp 1–12 | Cite as

The lichen-rich coastal heath vegetation on the isle of Anholt, Denmark — description, history and development

 • Christensen Steen N. 
 • Johnsen Ib
Article

Abstract

The marine foreland called Ørkenen (=the desert) at Anholt is covered by lichen-richEmpetrum nigrum-Corynephorus canescens heath vegetation on beach ridg e systems formed during the elevation of land after the Weichsel ice age andStereocaulon saxatile-richAmmophila arenaria-Corynephorus canescens vegetation on semi-fixed aeolic dunes. The development of the vegetation at Ørkenen is the result of various kinds of human exploitation, with its maximum in the 16th and 17th century. After the cessation of human use, a slow succession towards closed vegetation with mainlyEmpetrum nigrum andCorynephorus canescens began. The present heath ecosystem, developed on sandy substrate with very little organic matter and a small nutrient supply, is a high priority habitat in Europe.

Keywords

Beach ridge Calluna vulgaris Corynephorus canescens Dune Empetrum nigrum Exploitation Heath Juniperus communis Lichen Pine forest Shingle 

Nomenclature

Hansen (1981) for vascular plants Andersen et al. (1976) for mosses Santesson (1993) for lichens 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Andersen, G.A., Boesen, D.F., Holmen, K., Jacobsen, N., Lewinsky, J., Mogensen, G., Rasmussen, K. & Rasnussen, L. 1976.Den danske mosflora. I. Bladmosser. Gyldendal, Copenhagen.Google Scholar
 2. Becker, T. 1841. Nogle Bidrag til Øen Anholts Historie. Orion.Hist.-geogr. Maanedskr. 4: 258–293Google Scholar
 3. Binderup, M. 1994. Kystens geologi. In: Asbirk, S. (ed.)Naturovervågning 94— Naturen ved kysten, pp. 13–21. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.Google Scholar
 4. Boye, V. 1876. Anholt. En topografisk-antiquarisk Skizze.Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 6: 39–58.Google Scholar
 5. Bynch, L. 1801a. Om Sælhunde-Fangsten paa Anholt.Iris og Hebe 1801 (2): 1–23.Google Scholar
 6. Bynch, L. 1801b. Om Anholts Naturlige Beskaffenhed.Iris og Hebe 1801(4): 1–66.Google Scholar
 7. Bynch, L. 1802. Mere om Anholt.Iris og Hebe 1802(4): 97-151–216-244.Google Scholar
 8. Christensen, S.N. 1997:Lichen heaths at the isle of Anholt. Aarhus County, Nature & Management, Aarhus.Google Scholar
 9. Christensen, S.N. & Johnsen, I. 2001. The vegetation of Ørkenen at the isle of Anholt, Denmark—management and conservation aspects.J. Coastal Conserv. 7: xxx-yyy (This issue.)Google Scholar
 10. Christiansen, S. 1976. Anholt. In: Jensen, R.H. & Jensen K.M. (eds.)Topografisk Atlas Danmark, pp. 142–143. C. A. Reitzels Forlag, København by commision of Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.Google Scholar
 11. Daniëls, F.J.A. 1990. Changes in dry grassland after cutting of Scots pine in inland dunes near Kootwijk, the Netherlands. In: Krahulec, F., Agnew, A.D.Q., Agnew, S. & Willems, J.H. (eds.)Spatial processes in plant communities, pp. 215–235, SPB Academic Publishing, The Hague.Google Scholar
 12. Dolman, P. & Sutherland, W. 1991. Historical clues to conservation— Management techniques that reproduce old farming practices may yet save one of the last remaining heathlands in Britain.New Sci. 1751: 40–43.Google Scholar
 13. Fodgaard, S. 1995. Ørkenen skal bevares.Skoven 27(4): 150–151.Google Scholar
 14. Friis, A. 1981.De danskes øer. Vol. III. 3rd ed., Grafisk Forlag, København.Google Scholar
 15. Grøntved, J. 1931. Bidrag til Anholts Flora.Bot. Tidsskr. 41: 310–316.Google Scholar
 16. Hansen, A. 1962. Nye bidrag til Anholts flora.Bot. Tidsskr. 58: 124–129.Google Scholar
 17. Hansen, J.M. 1995. En ø's opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø.Geol. Tidsskr. 1995(2): 1–74 & Kort I–II.CrossRefGoogle Scholar
 18. Hansen, K. (ed.) 1981.Dansk feltflora. Gyldendal, Copenhagen.Google Scholar
 19. Heide, F. 1914. De forsvundne Fyrreskove paa Læsø og Anholt.Fra Naturens Vœrksted 3 (12): 362–368.Google Scholar
 20. Heller, E. 1973. Tilblivelse. Jordbund. In: Rying, B. & Jensen, G. A. (eds.)Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse. Bind 11. Midtjylland fra Salling til Djurs, pp. 16–39. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S, Copenhagen.Google Scholar
 21. Hobolt, E.A. 1946.Anholt i fortid og nutid. Gyldendal, København.Google Scholar
 22. Højrup, O. 1975. Hedens udnyttelse. In: Nørrevang, A. & Meyer, T.J. (eds.)Danmarks Natur, Vol. 7. Hede, Overdrev og Eng, pp. 73–106. Politikens Forlag, København.Google Scholar
 23. Jacobsen J.P. 1879. Fortegnelse over de paa Læsø og Anholt i 1870 fundne planter.Bot. Tidsskr. 11: 88–113.Google Scholar
 24. Johnsen, I. 1997.The heaths at the island Anholt in Kattegat, Denmark. Plant ecological investigations. Botanical Institute, University of Copenhagen.Google Scholar
 25. Jørgensen, A.D. 1871. Fr. Rostgaards uforgribelige Underretning om Anholt.For Ide og Virkelighed 1871(1): 188–190.Google Scholar
 26. Karsten, H.C. 1982Anholts vegetation— en monografi. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Botanisk Institut. Unpubl. report.Google Scholar
 27. Kristensen, U. 1995.Anholt gennem tiderne. Århus Amt, Erhvervsafdelingen, Århus.Google Scholar
 28. Kristensen, E. T. 1891.Øen Anholt i sagn og søed efter gamle folks mundtlige meddelelser. Rosenkilde og Bagger, København 1977, reprint.Google Scholar
 29. Lange, J. 1978. Ør—vass— lyng, terræn- og plantenavne.Urt 78(2): 45–50.Google Scholar
 30. Mackeprang, M. 1904. Anholt før Per Pårs.Danske Studier 1904: 218–219.Google Scholar
 31. Nielsen, E.S. 1975. Anholts naturforhold— en oversigt. Faunistiske undersøgelser på Anholt I.Flora Fauna 81: 21–29.Google Scholar
 32. Odgaard, B.V. 1994. The holocene vegetation history of northern West Jutland, Denmark.Opera Bot. 123: 1–171.Google Scholar
 33. Packham, J.R. & Willis, A.J. 1997.Ecology of dunes, salt marsh and shingle. Chapman & Hall, London.Google Scholar
 34. Paulsen, O. 1898. Om Vegetationen paa Anholt.Bot. Tidsskr. 21: 264–286.Google Scholar
 35. Pontoppidan, E. 1768.Den Danske Atlas. Tomus 4 (by Hofman, H. d.). Photographic reprint 1968 by Rosenkilde og Bagger, Copenhagen.Google Scholar
 36. Santesson, R. 1993.The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway. SBT-förlaget, Lund.Google Scholar
 37. Schou, A. 1969. Kystudligningen. In: Nørrevang, A. & Meyer, T. J. (eds.)Danmarks Natur, Vol. 4. Kyst, Klit og Marsk, pp. 81–85. Politikens Forlag, København.Google Scholar
 38. Steenstrup, K.J.V. 1986. Om Fyrreskovens Forsvinden paa Anholt.Tidsskr. Skovvœsen 8: 82–89.Google Scholar
 39. Svendsen, E. 1915. Plantager paa Anholt.Hedeselskabets Tidsskr. 1915: 294–297.Google Scholar
 40. Trap, J.P. 1963.Danmark, vol. VII, 2 Randers Amt, 5th ed. by Nielsen, N., Skautrup, P. & Mathiassen, T. G. E. C. Gads Forlag, Copenhagen.Google Scholar
 41. Vestergaard, P. & Alstrup, V. 1996. Loss of organic matter and nutrients from a coastal dune heath in northwest Denmark caused by fire.J. Coastal Conserv. 2: 33–40.CrossRefGoogle Scholar
 42. Wienberg Rasmussen, H. 1970.Danmarks geologi. Jul. Gjellerups Forlag, København.Google Scholar
 43. Wolsing, H. 1973. Anholt. In: Rying, B. & Jensen, G. A. (eds.)Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse. Bind 11. Midtjylland fra Salling til Djurs, pp. 321–326. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S, Copenhagen.Google Scholar

Copyright information

© EUCC; Opulus Press Uppsala 2001

Authors and Affiliations

 • Christensen Steen N. 
  • 1
 • Johnsen Ib
  • 2
 1. 1.Botanical MuseumUniversity of CopenhagenCopenhagen KDenmark
 2. 2.Ecological Physiology Research Group, Botanical InstituteUniversity of CopenhagenCopenhagen KDenmark

Personalised recommendations