Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 74–86 | Cite as

Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stadsapotheek

 • M. J. Van Lieburg
 • H. R. Van Der Sijde
 • H. G. A. Van De Haterd
Geschiedenis van de Farmacie
 • 65 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Anoniem (1817) Vrijmoedige bedenkingen, over de uitoefening der geneeskunde te Rotterdam,Vaderlandsche Letteroefeningen iie stuk, blz. 463–475.Google Scholar
 2. Cohen, H. K. (1927)Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskruidcultuur in Nederland. W. L. & J. Brusse, Rotterdam; (1929) Apothekers lijden en strijden,Rotterdamsch Jaarboekje 7, 3e reeks, blz. 121–126.Google Scholar
 3. Dekker, J. (1930) De huisvesting van de Gemeente-Apotheek te Rotterdam,Pharm. Weekblad 67, blz. 118–121.Google Scholar
 4. Dijk, H. Van (1976)Rotterdam 1810–1880, aspecten van een stedelijke samenleving. International Book, Schiedam.Google Scholar
 5. Douwes, P. A. C. (1977)Armenkerk. De Hervormde Diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw. International Book, Schiedam.Google Scholar
 6. Hellinga, G. (1922) Amsterdamsche Gasthuisapothekers,Pharm. Weekblad 59, 952–964; (1934) De Stadtsartzenijhoff in het St. Pietersgasthuis (1665–1682),Ibidem 71, 297–300.Google Scholar
 7. Hofman, J. J. (1940) De Gemeente-apotheek te 's-Gravenhage,Pharm. Weekblad 77, 163–164.Google Scholar
 8. Keuning, J. C. De (1971) Apothekers en apotheken te Rotterdam gedurende de laatste 125 jaar,Rotterdams Jaarboekje 9, 7e reeks, blz. 207–224.Google Scholar
 9. Leeden, C. B. Van Der (1956)De ontwikkeling van Diaconiehuis tot Gemeentelijk tehuis voor ouden van dagen te Rotterdam. Rotterdam.Google Scholar
 10. Lieburg, M. J. Van (1973) Gerrit Jan Mulder: docent der Clinische School te Rotterdam, In:Lof der Historie. Universitaire Pers, Rotterdam, blz. 211–240; (1977a) De geneeskundige verzorging van zieke en gewonde soldaten en matrozen te Rotterdam gedurende de 17e eeuw,Ned. Mil. Geneesk. Tijdschr. 30, 33–45; (1977b) De geneeskundige verzorging van kinderen en bejaarden in het Rotterdamse Diaconiehuis (1683–1808),Monitor Maandblad Academisch Ziekenhuis Rotterdam 6, 119–125; (1978)Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467–1967). Een kort historisch overzicht. Editions Rodopi, Amsterdam.Google Scholar
 11. Loon, L. Van (1939) Het Rotterdamsche Chirurgijnsgilde 'S. Cosmos (sic!) et Damianus' van 1467–1798,Ned. Tijdschr. Geneesk. 83, 1485–1492 en 3911–3919.Google Scholar
 12. Moll, W. (1949)De Gemeente-Apotheek te 's-Gravenhage onder het bestuur van inspectores 1749–1915. Bureau Statistiek en Voorlichting, 's-Gravenhage.Google Scholar
 13. Moquette, H. C. M. (1907) Geschiedenis der Instellingen van Liefdadigheid, In:Rotterdam in de loop der eeuwen, 2e gedeelte, 6e stuk. Rotterdam, blz. 242–255.Google Scholar
 14. Wielen, P. Van Der (1912) Overzicht van de geschiedenis der Pharmacie te Rotterdam,Pharm. Weekblad 49, 660–665.Google Scholar
 15. Wittop Koning, D. A. (1949)Verschuivingen in het apothekersvak in de loop der eeuwen. D. B. Centen, Amsterdam.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • M. J. Van Lieburg
  • 1
 • H. R. Van Der Sijde
  • 2
 • H. G. A. Van De Haterd
  • 3
 1. 1.Sectie Medische Geschiedenis, Medische BibliotheekErasmus UniversiteitRotterdam
 2. 2.Afdeling Gemeente-ApotheekGemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te RotterdamHolland
 3. 3.Afdeling Bibliotheek en ArchiefGemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te RotterdamHolland

Personalised recommendations