Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 35–41 | Cite as

Geneesmiddelinformatie en de toepassing van IDIS

 • S. J. A. Bolman
 • H. H. Harmsen
Tijdschriftennummer
 • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Beysens, A. J. M. M. (1976) Het documentatiesysteem voor literatuur in de Tilburgse Ziekenhuizen.Pharm. Weekblad.III, 906–908.Google Scholar
 2. Bolman, S. J. A., e.a. (1977) Het geneesmiddelinforrnatiesysteem idis.Pharm. Weekblad 112, 1311–1312.Google Scholar
 3. Dhew publication no. (fda) 75-3001. Survey of Drug Information Needs and Communication Problems of Practicing Physicians. us Department of Health, Education and Welfare, 5600 Fishers Lane, Rockville Md 20852.Google Scholar
 4. Meijboom, R. H. B. (1978) Hoofdstuk 14: Bijwerkingen van geneesmiddelen. In: Prof. dr.F. W. H. M. Merkus,Het voorschrijven van geneesmiddelen, Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht.Google Scholar
 5. Raadschelders, J. C. (1979) Boeken en beeldschermen, veranderingen in wetenschappelijke bibliotheken.Intermediair 15, 13–19.Google Scholar
 6. Tourville, J. F., e.a. (1975) Comparison of the Clinical Utility of Four Drug Information Services.Am. J. Hosp. Pharm. 32, 1153–1158.Google Scholar
 7. U.B. Utrecht (1977) Literatuurzoeken met de computer (2e uitgave).Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • S. J. A. Bolman
  • 1
 • H. H. Harmsen
  • 1
 1. 1.Ziekenhuisapotheek Meppel-HoogeveenKA Meppel

Personalised recommendations