Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 68–77 | Cite as

Het Immuunsysteem

 • T. A. Out
Article

Samenvatting

Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de verschillende aspecten van het immuunsysteem. Besproken worden: de cellen die van belang zijn voor het functioneren van het afweersysteem, biochemische en biologische eigenschappen van de antistoffen en enkele aspecten van het complement systeem. De eisen waar antigenen aan moeten voldoen om immunologische afweerreacties op te roepen, worden genoemd, waarna wordt ingegaan op het mechanisme van het onstaan en verloop van de afweerreacties. Tenslotte worden de mogelijkheden tot passieve immunisatie besproken.

Abstract

This papier reviews various aspects of the immune system on an educational basis. The following subjects are discussed: cellular components of the immune system, structure and biological properties of antibodies, the complement system and properties of antigens. The mechanism of the inductor and effector phase of the immune response are described and finally the possibilities for passive immunisation are summarised.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen Literatuur

 1. Benacerraf, B., enE. R. Unue (1979)Textbook of Immunology. Williams and Wilkins, Baltimore.Google Scholar
 2. Fudenberg, H. H., D. P. Stttes, J. L. Caldwell enJ. V. Wells (Eds.) (1978)Basic and Clinical Immunology. Lange Medical Publications, Los Altos, California.Google Scholar
 3. Hood, L. E., I. L. Weissman enW. B. Wood (1978)Immunology. The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc., Menlo Park, California.Google Scholar
 4. Immunology. Readings from Scientific American (1976) W. H. Freeman and Company, San Francisco.Google Scholar
 5. Katz, D. H. (1977)Lymphocyte differentiation, recognition and regulation. Academic Press, New York.Google Scholar
 6. Nisonoff, A., J. R. Hopper enS. B. Spring (1975)The antibody molecule. Academic Press, New York.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • T. A. Out
  • 1
 1. 1.Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst, afd. ImmunochemieAD Amsterdam

Personalised recommendations