Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 39–41 | Cite as

Furoxone® exit

 • A. C. Van Loenen
Commentaar
 • 18 Downloads

Conclusie

Het van de markt nemen van Furoxone® is op zichzelf een juist besluit en zal moeten worden gevolgd door dergelijke besluiten voor elk ander middel waarvan eveneens het therapeutisch belang niet opweegt tegen de mogelijke gebruiksrisico's.

Alhoewel de betrokken firma aangeeft dat ze de beslissing van het college op een aantal punten beslist niet deelt, is het haar klaarblijkelijk niet mogelijk geweest deze te weerleggen. Het blijft vreemd dat bij een dergelijke zaak andere betrokkenen (artsen, apothekers) nauwelijks worden geïnformeerd over de werkelijke redenen. Pas in hetGeneesmiddelen bulletin (1980b) met als onderwerp ‘Nitrofuranen’, wordt medisch Nederland na bijna een half jaar op summiere wijze ingelicht. Het is te hopen dat dergelijke informatie in de toekomst sneller en beter zal plaatsvinden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bailey, D. J. (1974)Alcohol 9/2, 62–68.Google Scholar
 2. Calesnick, B. (1958)Am. J. Med. Sci. 236, 736–745.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Cohen, S. M. (1978) In:Carcinogenesis, Vol. 4,Nitrofurans (Bryan, G. T., Ed.). Raven Press, New York, 171–231.Google Scholar
 4. Connors, T. A. (1980) In:Towards Better Safety of Drugs and Pharmaceutical Products (Breimer, D. D., Ed.). Elsevier, Amsterdam, 178–180.Google Scholar
 5. Desiderio, V. C., enJ. R. Beem (1959)Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 100, 343–346.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Drugs Therapeutics Bulletin (1978)16, 1–2.Google Scholar
 7. Geneesmiddelenbulletin (1977)11, 12–19;Ibidem (1980a)14, 17–20;Ibidem (1980b)14, 43–46.Google Scholar
 8. Hörig, Chr., e.a. (1970)Pharmazie 25, 445–449.PubMedGoogle Scholar
 9. Kollenburg, C. P. A. H. M. Van (1980)Pharm. Weekblad 115, 317–330.CrossRefGoogle Scholar
 10. Palm, D., enU. Magnus (1967)Naunyn-Schmiedebergs Arch. Exp. Pathol. Pharmakol. 257, 319–320;Ibidem (1968)Klin. Wochschr. 46, 720–722.CrossRefGoogle Scholar
 11. Palm, D., U. Magnus, H. Grobecker enJ. Johnson (1967)Naunyn-Schmiedebergs Arch. Exp. Pathol. Pharmakol. 256, 281–300.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Price, J. M., J. E. Morris enJ. J. Lalich (1966)Federation Proc. 25, 419.Google Scholar
 13. Weuffen, W., A. Kramer, D. Gröschel enE. Bulka (Eds.) (1979)Handbuch der Antiseptik. Band II.Antiseptika, Teil 1:Nitrofurane. Veb Verlag, Berlijn, 74.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • A. C. Van Loenen

There are no affiliations available

Personalised recommendations