Advertisement

Mathematische Annalen

, Volume 83, Issue 1–2, pp 1–23 | Cite as

Hieronymus Georg Zeuthen

 • M. Noether
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Schriftenverzeichnis

 1. 1.
  , Grundriß einer elementar-geometrischen Kegelschnittslehre. (Leipzig, Teubner, 1882. 80. VI und 97 S.)Google Scholar
 2. 1'.
  , [Vorher:] Skelett af en elementar-geometrisk Kegelsnitslære. (Tidsskr. f. Math. (4) II (1878), S. 23–54, 65–76; VI (1882), S. 109–124, 132–148.)Google Scholar
 3. 2.
  , Kegelsnitslæren i Oldtiden. (Forh. Vid. Selsk. 1885, (6) III 1.)Google Scholar
 4. 2'.
  A. Bücher, Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum. Deutsche Ausgabe, unter Mitwirkung des Verf. besorgt von R. von Fischer-Benzon. Mit 80 Holzstichen. (Kopenhagen 1886. XIV und 511 S. 80.)Google Scholar
 5. 3.
  , Forelæsning over Mathematikens Historie: Oldtid og Middelalder. (Kjøbenhavn, A. F. Høst & Søn, 1893, 292 S.)Google Scholar
 6. 3'.
  , Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter. (Kopenhagen, A. F. Høst & Søn, 1896.)Google Scholar
 7. 3".
  A. Bücher, [Französische Ausgabe, besorgt von J. Mascart, Paris 1902.]Google Scholar
 8. 4.
  , Forelæsning over Mathematikens Historie: XVI. og XVII. Aarhundrede. (Kjøbenhavn, A. F. Høst & Søn, 1903. 80.)Google Scholar
 9. 4'.
  , Geschichte der Mathematik im XVI. und XVII. Jahrhundert. Deutsche Ausgabe, unter Mitwirkung des Verf. besorgt von Raph. Mayer. Mit 32 Figuren im Text. (Leipzig, Teubner, 1903. VIII und 434 S. 80.) [Auch als 17. Heft der „Abhandlungen zur Geschichte der math. Wissenschaften”, herausgeg. von Moritz Cantor.]Google Scholar
 10. 5.
  , Lehrbuch der abzählenden Methoden der Geometrie. Mit 38 Figuren im Text. (Leipzig u. Berlin, Teubner, 1914. XII und 394 S. 80. Teubners Sammlung von Lehrbüchern, Bd. 39.) [Der dänischen Ges. d. Wiss. überreicht am 16. Okt. 1914.]Google Scholar
 11. 6.
  , Øvelser i grafisk Statik. [42 Aufgaben.] (Tidsskr. f. Math. (4) I (1877), S. 27–53.Google Scholar
 12. 7.
  , Forelæsninger over Hydrostatik. (Tidsskr. (5) VI (1888), S. 129–152; mit Fortsetzung ibid. 1893.)Google Scholar
 13. 8.
  A. Bücher, Forelæsninger over Bevægelses Lære ved Polyteknisk Læreanstalt. (Kjøbenhavn 1896. 18 S. 80.)Google Scholar
 14. 9.
  A. Bücher, Forelæsninger over trekants Koordinater. (Kjøbenhavn 1896. 64 S. 80.)Google Scholar
 15. 10.
  , Om Flader af fjerde Orden med Dobbeltkeglesnit. Festskrift i Anledning af Universitetets Firehundredaarsfest Juni 1879. (Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1879.)Google Scholar
 16. 11.
  A. Bücher, Om den historiske Udvikling af Mathematiken som exakt Videnskab indtil Udgangen af det 18de Aarhundrede. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitetets Aarsfest i Anledning af hans Majestæt Kongens Fødselsdag den 8de April 1896. [Rektoratsrede 1896; 99 S. 40.]Google Scholar
 17. 12.
  , Steen og Oppermann. [Festrede vor-dem Math. Verein, Kopenhagen 1899.] [Nyt Tidsskr. X (1899), S. 33–45.)Google Scholar
 18. 13.
  A. Bücher, Quelques traits sur la propagation de la Science de génération en génération. Discours prononcé à la fête annuelle de l'Université de Copenhague en 1907. (Rivista di Scienza „Scientia”, t. V anno III (1909), Bologna Zanichelli; 17 S.)Google Scholar
 19. 14.
  . Hvilkan Potents vil være den hjøgeste, hvorid p y/dx p forekomar i denn te Differantialligning, udladt af den primitive Ligningf (x, y)=0. (Tidsskr. (1) I, 1859 S. 40–44.)Google Scholar
 20. 15.
  . Deskriptiv Bestemmelse af Punkterne i alle Tangenterne til nogle Klasser blandt de geometriske Kurver. (Tidsskr. (1) III, 1861, S. 12–22.)Google Scholar
 21. 16.
  . En Bemærkning. (Tidsskr. (1) IV, S. 184–185.) 1862.Google Scholar
 22. 17.
  . Almindeliggjørelse og Løsning af Opgaver 51; 60. (Tidsskr. (1) IV, S. 185–187.. 191–192; ferner (1) VI, S. 134–136; (2) II, S. 111, 160; (3) V, S. 183–188.) [Auch schon in (1) I, S. 44–47 und II, S. 80.]Google Scholar
 23. 17'.
  . Opgaver til Løsning. (Tidsskr. (1) V, S. 63–64;. ferner (2) I, S. 105–112; (2) II, S. 142–144).Google Scholar
 24. 18.
  . Elementar-geometrisk Fremstilling af nogle Sætninger om Keglersnit-linierne. [Vorbereitung zum Buche [1].] (Tidsskr. (1) V, S. 69–79.).Google Scholar
 25. 19.
  . Kongruente plane Figures Stilling mod hinanden i samme Plan. Anvendelse paa Opgaverne 69, 57 og 60. (Tidsskr. (1) V, S. 97–102.).Google Scholar
 26. 20.
  . En geometrisk Transformationsmethode. (Tidsskr. (1) V, S. 129–130.).Google Scholar
 27. 21.
  . Bemærkninger om Cassinis Ellipse. (Tidsskr. (1) V, S. 157–160.).Google Scholar
 28. 22.
  . Nogle Sætninger. (Tidsskr. (1) VI, S. 78–79.) 1864.Google Scholar
 29. 23.
  B. Abhandlungen. Nyt Bidrag til Læren om Systemer af Keglesnit. (Kjøbenhavn 1865, Doktordissertation, 97 S.) 1865.Google Scholar
 30. 23'.
  . Nouvelle méthode pour déterminer les caractéristiques des systèmes de coniques. (Nouv. Ann. (2) V, 1866. 80 S.). [Übersetzung von [23] mit einer Zufügung.]Google Scholar
 31. 24.
  . Om rumlige Sektorer paa somme Grundflade. (Tidsskr. (2) II, S. 60–64). 1866.Google Scholar
 32. 25.
  . Et Brev fra Dr. H. G. Zeuthen. (Tidsskr. (2) II, S. 97–98.).Google Scholar
 33. 26.
  B. Abhandlungen. Bestemmelse af Charakteristikerne i de elementære Systemer af Flader af anden Orden. (Oversigt Dan. Wetensk. Selsk. 1866, S. 71–72.) 1866.Google Scholar
 34. 27.
  . Analyse d'un mémoire intitulé: „Addition à la théorie des systèmes de coniques.” (C. R., t. 62, p. 177–183.).Google Scholar
 35. 28.
  . Note sur les degrés de multiplicités indiquées par le principe de correspondance, suivie d'une application de ce principe à une démonstration des relations Plückériennes. (Nouv. Ann. (2) VI, S. 200–206.) 1867.Google Scholar
 36. 29.
  . Sur les singularités ordinaires des courbes géométriques à double courbure. (C. R., t. 67, p. 225–229.) 1868.Google Scholar
 37. 30.
  . Elementar-geometriske Beviser for Hovedsætningerne om Keglesnitternes Diametre. (Tidsskr. (1) IV, S. 145–159.).Google Scholar
 38. 31.
  . Sur la détermination des caractéristiques des surfaces du second ordre. (Nouv. Ann. (2) VII, p. 385–403.).Google Scholar
 39. 32.
  . Notes sur un système de coordonnées linéaires dans l'espace. (Math. Ann. I, S. 432–454.) 1869.Google Scholar
 40. 32'.
  . Om et nyt Rumcoordinatsystem. (Scand. Naturforsk. Forh. X1, 1868, S. 148–164.).Google Scholar
 41. 33.
  . Sur les singularités ordinaires d'une courbe gauche et d'une surface dévéloppable. (Annali di Mat. (2) III, S. 175–218.).Google Scholar
 42. 34.
  . Sur les points fondamentaux de deux surfaces dont les points se correspondent un-à-un. (C. R., t. 70, p. 742–745.) 1870.Google Scholar
 43. 35.
  . Nouvelle démonstration de théorèmes sur des séries de points correspondants sur deux courbes. (Math. Ann. III, S. 150–156.).Google Scholar
 44. 35'.
  . Addition au mémoire [35]. (Math. Ann. III, S. 323–324.).Google Scholar
 45. 36.
  . Note sur les quadriques polaires. (Annali di Mat. (2) IV, S. 331–337.).Google Scholar
 46. 37.
  . Recherche des singularités qui ont rapport à une droite multiple d'une surface. (Math. Ann. IV, S. 1–20.) 1871.Google Scholar
 47. 38.
  . Études géométriques de quelques-unes des propriétés de deux surfaces dont les points se correspondent un-à-un. (Math. Ann. IV, S. 21–49.).Google Scholar
 48. 39.
  . Note sur la théorie des surfaces réciproques. (Math. Ann. IV, S. 633–637.).Google Scholar
 49. 40.
  . Om Dualitetsprincipet. (Tidsskr. (3) I, S. 1–11,. 129–140, 161–178.)Google Scholar
 50. 40'.
  . [Fortsetzung von [40], (3) II, S. 161–181.].Google Scholar
 51. 41.
  . Détermination des caractéristiques de systèmes élémentaires de cubiques. (C. R., t. 74, p. 521–524, 1872. 604–607, 726–730.)Google Scholar
 52. 42.
  . Résultats d'une recherche des caractéristiques des systèmes élémentaires de quartiques. (C. R., t. 75, p. 703–707.).Google Scholar
 53. 43.
  . Équations de quartiques dont une partie se réduit à une droite double. (C. R., t. 75, p. 950–954.). [Zu [27] gehörig.]Google Scholar
 54. 44.
  . Elementært Bevis for en Sætning af den nyere Algebra. (Tidsskr. (3) II, S. 33–56.).Google Scholar
 55. 45.
  . Note sur le principe de correspondance. (Bull. Sc. Math. V, p. 186–191.) 1873.Google Scholar
 56. 46.
  . Sur les différentes formes des courbes du quatrième ordre. (C. R., t. 77, p. 270–272.).Google Scholar
 57. 47.
  . Almindelige Egenskaber ved Systemer af plane Kurver og Anvendelse til Bestemmelse af Karakteristikerne: de elementære Systemer af fjerde Orden. Med 5 Tavler. (Danske Vid. Selsk. Skr. (5) IV, S. 287–393.). Résumé, en français, S. I–XXII.Google Scholar
 58. 47'.
  . [Auszug aus [47].] (Bull. Sc. Math. VII (1874), p. 97–105.).Google Scholar
 59. 48.
  . Mindre Meddelelser: En Rettelse. (Tidsskr. (3) III, S. 56–57;. (3) IV, S. 190–192.)Google Scholar
 60. 49.
  . Et par Bemærkninger om Undervisning i analytisk Geometri ved de lærde Skoler. (Tidsskr. (3) III, S. 150–153.).Google Scholar
 61. 50.
  . Sur les différentes formes des courbes planes du quatrième ordre. Avec 2 planches lith. (Math. Ann. VII, S. 410–432.) 1874.Google Scholar
 62. 50'.
  . Om Udseendet af Kurver af tredie og fjerde Orden. (Tidsskr. (3) III (1873), S. 97–117;. IV (1874), S. 14–18.) [Auszug aus [50], wie schon [46].]Google Scholar
 63. 51.
  . Om Fladen af 3die Orden. (Tidsskr. (3) IV, S. 53–62.). [Vortrag über Ch. Wieners Modell.]Google Scholar
 64. 52.
  . Étude des propriétés de situation des surfaces cubiques. (Math. Ann. VIII, S. 1–30.).Google Scholar
 65. 53.
  . En Utledelse af de Plückerske Formuler og af Evoluters Plückerske Tal. (Tidsskr. (3) IV, S. 129–135.).Google Scholar
 66. 54.
  . En Bemærkning om Beviserne for Hovedsætninger om Elimination mellem to algebraiske Ligninger. (Tidsskr. (3) IV, S. 165–171.).Google Scholar
 67. 55.
  . Détermination des nombres Plückériens des enveloppes. (C. R., t. 78, p. 274–278,. 339–349.)Google Scholar
 68. 56.
  . Sur les principes de correspondance du plan et de l'espace. (C. R., t. 78, p. 1553–1556.).Google Scholar
 69. 57.
  . Vindskjæve Kurver med konstant forhold mellem Krumningsradius og Torsionsradius. (Tidsskr. (3) V, S. 182–183.) 1875.Google Scholar
 70. 58.
  . Om 4-dobbelt rørende Kegelsnit til Kurver af fjerde Orden. (Tidsskr. (3) V, S. 182–183.).Google Scholar
 71. 59.
  . Fra Mathematikens Historie. (Tidsskr. (3) VI, S. 168–174, 181–191.) [Fortsetzung s. [85] (1882) und [90] (1884).].Google Scholar
 72. 60.
  . Sur une classe de points singuliers de surfaces. (Math. Ann. IX, S. 321–332.).Google Scholar
 73. 61.
  . Note sur les singularités des courbes planes. (Math. Ann. X, S. 210–220.).Google Scholar
 74. 62.
  . Révision et extension des formules numériques de la théorie des surfaces réciproques. (Math. Ann. X, S. 446–546.).Google Scholar
 75. 63.
  . Anvendelse af en Sætning af Maxwell til at finde den billigste Bygningskonstruktion. (Tekn. Forenings Tidsskr., Kjøbenhavn I, S. 104–118.).Google Scholar
 76. 64.
  . Om nipunkt Circler. (Tidsskr. for M. (4) I, S. 113–117.).Google Scholar
 77. 65.
  . Om Udvidelser af Definitioner i den elementære Arithmetik og Algebra. (Tidsskr. (4) I, S. 141–151.).Google Scholar
 78. 66.
  . Nogle Exempler pa leddede Stangsystemer. (Tidsskr. (4) I, S. 161–174.).Google Scholar
 79. 67.
  . Om Konstruktioner af tovpolygoner [Seilpolygonen] til givne kræfter i Rummet. (Tidsskr. (4) III, S. 46–57.).Google Scholar
 80. 68.
  . Svar pa nogle bemærkninger af Prof. Bjørling. (Tidsskr. (4) III, S. 74–78.).Google Scholar
 81. 69.
  . Déduction de différents théorèmes géométriques d'un seul principe algébrique. (Proc. London Math. Soc. X, p. 196–204, XI, p. 156–157.).Google Scholar
 82. 70.
  . Détermination de courbes et de surfaces satisfaisant à des conditions de contact double. (C. R., t. 89, p. 899–902, 946–948.).Google Scholar
 83. 71.
  . Nogle hypotheser om Archimedes kvadratrods Beregning. (Tidsskr. (4) III, S. 145–155.).Google Scholar
 84. 72.
  B. Abhandlungen. Nogle Egenskaber ved Kurver af fjerde Orden med to Dobbeltpunkter. Avec un résumé en français. (Overs. Dan. Vidensk. Selsk. Forh., S. 89–122; Résumé, S. 15–19.) 1879.Google Scholar
 85. 73.
  . Om antalgeometriens anvendelse til Utledelse af sædvanlige geometriske Sætninger. (Skand. Nat. möt. Förh. 1880, Stockholm 1883. S. 155–163.).Google Scholar
 86. 74.
  . Nogle tilsyneladende Paradoxer i Læren om Centralbevægelser. (Tidsskr. (4) IV, S. 3–9.).Google Scholar
 87. 75.
  . Et bevis for at ligningenf(x, y, y')=0 har et fu'dständigt Integral. (Tidsskr. (4) IV, S. 161–167.).Google Scholar
 88. 76.
  B. Abhandlungen. Konstruktion af det ottende Skæringspunkt mellem de Flader af anden Orden som gaa gjennem syv givne Punkter, mit Résumé u. Tafel. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., 227–236 u. 2 S. Résumé.) [Anschlie\end an [79].] 188.Google Scholar
 89. 77.
  . Sur la détermination d'intégrales algébriques de différentielles algébriques. (C. R., t. 90, p. 1114–1118.).Google Scholar
 90. 78.
  B. Abhandlungen. Grafisk Behandling af en Bjælkes bevægelig Belastning. (Tekn. Foren. Tidsskr. 1880) 1880.Google Scholar
 91. 79.
  . Théorie des figures projectives sur une surface du second ordre. (Math. Ann. XVIII, S. 33–68.).Google Scholar
 92. 80.
  . Bestemmelse af største fælles Faktor til Polynomier ved Determinanter. (Tidsskr. (4) V, S. 45–55.).Google Scholar
 93. 81.
  . Om stationäre Kurver i et System. (Tidsskr. (4), VI, S. 5–13.).Google Scholar
 94. 82.
  . Bevis for en Konstruktion af Chasles. (Tidsskr. (4) VI, S. 13–16.).Google Scholar
 95. 83.
  . Elementær Behandling af et par Sætninger om et Punkts Bevægelse. (Tidsskr. (4), VI, S. 46–50.).Google Scholar
 96. 84.
  B. Abhandlungen. Nogle rationale Relationer mellem Længder. (Tidsskr. (4) V1.)1882.Google Scholar
 97. 85.
  . Fra Mathematikens Historie II, III. (Tidsskr. (4) VI, S. 47–101.).Google Scholar
 98. 86.
  . Om mecanisk konstruktion af Descartes Ovaler ved Hjälp af Snore. (Tidsskr. (4) VI, S. 145–154.).Google Scholar
 99. 87.
  . Et elementært Bevis for Pascals Sætning. (Tidsskr. (5) I, S. 78–81.).Google Scholar
 100. 88.
  . Om Sammensætning af en Punkts Hastigheder. (Tidsskr. (5) I, S. 156–162.).Google Scholar
 101. 89.
  . Sur un groupe de théorèmes et de formules de la géométrie énumérative. (Acta Math. I, S. 171–188.).Google Scholar
 102. 90.
  . Fra Mathematikens Historie. IV. Prøver paa Diofants Løsning af arithmetiske Opgaver. (Tidsskr. (5) I, S. 145–156.).Google Scholar
 103. 91.
  . Anden Konstruktion af Dobbeltpunkterne i Projektionen af en to Keglesnitsfladers Skjæringskurve. (Tidsskr. (5) II, S. 60–63.).Google Scholar
 104. 92.
  . Sur les pentaèdres complets inscrits à une surface cubique. (Extr. d'une lettre à M. C. le Paige.) (Acta Math. V, S. 203–204.).Google Scholar
 105. 93.
  . Et Udledelse af Duhamel's Konvergentsbetingelse. (Tidsskr. (5) III, S. 147–149.).Google Scholar
 106. 94.
  . Adolph Steen. (Tidsskr. (5) IV, S. 65–70.).Google Scholar
 107. 95.
  . Théorie des figures projectives sur une surface du second ordre. (Second article.) (Math. Ann. XXVI, S. 247–274.) Fortsetzung von [79].].Google Scholar
 108. 96.
  . Construction du 8e point commun aux surfaces du second ordre qui passent par 7 points donnés. (J. f. Math. 99, S. 320–323.).Google Scholar
 109. 97.
  . Su le superficie di 40 ordine con conica doppia. (Annali di Mat. (2) XIV, S. 31–70.).Google Scholar
 110. 98.
  . Et Udledelse af Betingelsen for at en Flade af anden Orden er udfoldelig. (Tidsskr. (5) IV, S. 128–130.).Google Scholar
 111. 99.
  . Om Momentsætninger i Statiken. (Tidsskr. (5) IV, S. 145–154.).Google Scholar
 112. 100.
  . Om den mathematiske Behandling af Gnidningsmodstanden. (Tidsskr. (5) IV, S. 168–174.).Google Scholar
 113. 101.
  . Nogle Bestemmelser af Pyramidens Volumen. (Tidsskr. (5) IV, S. 175–179.).Google Scholar
 114. 102.
  . Note sur un problème de Steiner. (Extr. d'une lettre à M. P. H. Schoute.) (Bull. Sc. Math. (2) XI, S. 82–86.).Google Scholar
 115. 103.
  . Om algebraiske Kurvers Bestemmelse ved Punkter. (Tidsskr. (5) V, S. 65–79.).Google Scholar
 116. 103a.
  . Sur la détermination d'une courbe algébrique par des points donnés. (Math. Ann. XXXI, (1888), S. 236–251.) [Übersetzung und kleine Erweiterung von [103].].Google Scholar
 117. 104.
  B. Abhandlungen. Note sur l'usage des coordonnées dans l'antiquité et sur l'invention de cet instrument. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 127–144.) 1888.Google Scholar
 118. 105.
  . Note sur les 8 points d'intersection de trois surfaces du second ordre. (Acta Math. XII, S. 362–366.).Google Scholar
 119. 106.
  . Extrait d'une lettre adressée à M. Guccia. (Palermo Rendic. III, S. 171–178.).Google Scholar
 120. 107.
  . Om Omdannelse af Differentialligninger med to Variable ved Indførelse af Liniekoordinater. (Nyt Tidsskr. I, S. 1–10.).Google Scholar
 121. 108.
  . Bevis for at en algebraisk Ligning altid har en Rod. (Nyt Tidsskr. I, S. 65–67.).Google Scholar
 122. 109.
  . Analytisk Løsning og almindeliggjørelse af den Opgave: paa en Kugleflade at finde en Kurve med konstant Krumning. (Nyt Tidsskr. I, S. 67–76.).Google Scholar
 123. 110.
  . Sur la révision de la théorie des caractéristiques de M. Study. (Extrait d'une lettre à M. Klein) (Math. Ann. XXXVII, S. 461–464.).Google Scholar
 124. 111.
  . Om Konstruktionen som Existensbevis i den græske Mathematik. (Nyt Tidsskr. IIIA, S. 105–113.).Google Scholar
 125. 112.
  . Nouvelle démonstration du princip de correspondance de Cayley et Brill, et méthode à la détermination des coïncidences de correspondances algébriques sur une courbe d[un genre quelconque. (Math. Ann. XL, S. 99–124.).Google Scholar
 126. 113.
  . Exemples de la détermination des coniques dans un système donné qui satisfont à une condition donnée. (Math. Ann. XLI, S. 539–544.).Google Scholar
 127. 114.
  . Note sur la résolution géométrique d'une équation du 3e degré par Archimède. (Bibliotheca math. Neue Folge VII, S. 97–104.).Google Scholar
 128. 115.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: II. Sur la résolution numérique d'une équation du 3e degré par Léonard de Pise. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 6–17.) Vorher, S. 1–5: Einleitung in die “Notes”. 1893.Google Scholar
 129. 116.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: II. Tartalea contra Cardanum: réplique relative à la question de priorité sur la résolution des équations cubiques. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 303–330.) 1893.Google Scholar
 130. 117.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: III. Sur la signification traditionnelle du mot “géométrique”. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh, S. 330–341) 1893.Google Scholar
 131. 118.
  B. Abhandlungen. Nogle Bemærkninger over Bestemmelser af Asymptoterne til Kurver bestemte af en Differentialligning af 1ste Orden. (Nyt Tidsskr. IV B, S. 33–77.) 1893.Google Scholar
 132. 119.
  . M. Maurice Cantor et la géométrie supérieure de l'antiquité. (Bull. Sc. Math. (2) XVIII, S. 163–169.).Google Scholar
 133. 120.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: IV. Sur les quadratures avant le calcul intégral, et en particulier sur celles de Fermat. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 37–80.) 1895.Google Scholar
 134. 121.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: V. Sur le fondement mathématique de l'invention du calcul infinitésimal. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 193–256.) 1895.Google Scholar
 135. 122.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: VI. Sur quelques critiques faites de nos jours à Newton. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 257–278.) 1895.Google Scholar
 136. 123.
  . Réponse aux remarques de M. Cantor. (Bull. Sc. Math. (2) XIX, S. 183–184.).Google Scholar
 137. 124.
  . Die geometrische Construction als “Existenzbeweis” in der antiken Geometrie. (Math. Ann. XLVII, S. 222–228.).Google Scholar
 138. 125.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: Suite. VII. Barrow, le maître de Newton. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 565–606.) 1897.Google Scholar
 139. 126.
  . Bemærkninger om, og nyt Bevis for Fundamentalsætninger i den projective Geometri. (Nyt Tidsskr. VIII B, S. 73–85.).Google Scholar
 140. 127.
  . Nouvelle démonstration du théorème fondamental de la géométrie projective. (C. R., t. 125, p. 638–640, 858–859.).Google Scholar
 141. 128.
  . Sur le fondement de la géométrie projective. (C. R., t. 126, p. 213–215.).Google Scholar
 142. 129.
  B. Abhandlungen. Isaac Barrow et la méthode inverse des Tangentes. (Verh. des I. intern. Math.-Congr. Zürich, S. 274–280.)Google Scholar
 143. 130.
  . Om en Art antalgeometriske Beviser. (Nyt Tidsskr. X B, S. 49–51.).Google Scholar
 144. 131.
  B. Abhandlungen. Kleine Bemerkungen zur 2ten Auflage von M. Cantor's „Vorlesungen über Geschichte der Mathematik”. (Biblioth. math. (3) I [unter den Bemerkungen von anderen Seiten].)Google Scholar
 145. 132.
  . Note sur la trigonométrie de l'antiquité. (Biblioth. math. (3) I, S. 20–27.).Google Scholar
 146. 133.
  . Historisk og geometrisk Studie af Descartes' Tangenterkonstruktion. (Nyt Tidsskr. X B, S. 51–58.).Google Scholar
 147. 134.
  . Auszug aus einem Schreiben Z.'s an E. Wölffing. (Math.-naturwiss. Mitteil. Württemberg (2) III, S. 55–56.).Google Scholar
 148. 135.
  B. Abhandlungen. Preisfrage der Dan. Vid. Selsk. (Dan. Vid. Selsk., Questions mises au concours pour 1901.)Google Scholar
 149. 136.
  B. Abhandlungen. Ved Forelæggelsen af Mathematikens Historie: 16ste og 17ste Aarhundrede. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 553–572.)Google Scholar
 150. 137.
  . Sur l'arithmétique géométrique des Grecs et des Indiens. (Bibl. math. (3) V, S. 97–112.).Google Scholar
 151. 138.
  B. Abhandlungen. Théorème de Pythagore. Origine de la géométrie scientifique. (C. R. du II. Congrès internat. de Philosophie Genève. S. 833–854.)Google Scholar
 152. 139.
  . L'oeuvre de Paul Tannery comme historien des mathématiques. (Mit Porträt als Titelbild.) (Biblioth. math. (3) VI, S. 257–304.) [Mit Einleitung und Schriftenverzeichnis von G. Enestrøm.].Google Scholar
 153. 140.
  B. Abhandlungen. Gebrauch und Mißbrauch historischer Benennungen in der Mathematik. (Verh. des III. internat. Math.-Kongr. Heidelberg, S. 536–542.)Google Scholar
 154. 141.
  . Abzählende Methoden: IIIC3. (Encyklopädie der math. Wiss. Bd. III, S. 257–312.).Google Scholar
 155. 142.
  . Le principe de correspondance pour une-surface algébrique. (C. R., t. 143, p. 491–495, 535–539.).Google Scholar
 156. 143.
  . J. L. Heiberg u. H. G. Zeuthen: Eine neue Schrift von Archimedes. (Bibl. math. (3) VII, S. 321–363 [1907 auch als Sonderabzug erschienen].) [Übersetzung von Heiberg, math. Kommentar von Zeuthen.].Google Scholar
 157. 144.
  . J. L. Heiberg u. H. G. Zeuthen: Einige griechische Aufgaben der unbestimmten Analytik. (Bibl. math. (3) VIII, S. 118–134.) [13 planimetrische Aufgaben.]Google Scholar
 158. 145.
  . Exemple d'une correspondance sans Wertigkeit. Atti del IV Congresso internat. dei Matematici Rom, Bd. II, S. 227–230.).Google Scholar
 159. 146.
  . Sur les rapports entre les anciens et les modernes principes de la géométrie. (Atti del IV Congresso internat. dei Matematici Rom, Bd. III, S. 422–427.).Google Scholar
 160. 147.
  . Über einige archimedische Postulate. (Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften u. der Technik, Leipzig bei F. C. W. Vogel, I, S. 320–327.).Google Scholar
 161. 148.
  B. Abhandlungen. Introduction à un traité didactique des méthodes énumératives de la géométrie. (C. R. du Congrès des Mathématiciens à Stockholm. S. 32–42.] [Auf das geplante Werk [5] bezüglich.]Google Scholar
 162. 149.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: VIII. Sur la constitution des livres arithmétiques des Éléments d'Euclide et leur rapport à la question de l'irrationalité. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh. S. 395–435.)Google Scholar
 163. 150.
  . Die Mathematik im Altertum und im Mittelalter. (Kultur der Gegenwart; Teubner, Leipzig u. Berlin, III. Teil, I. Abt.: Die mathematischen Wissenschaften. VIII u. 95 S.).Google Scholar
 164. 151.
  B. Abhandlungen. Præcisionsmathematikens Tilbliven fra Pythagoras til Euklid. (Bericht des 2. skand. Kongresses, Kopenhagen 1912.)Google Scholar
 165. 152.
  . Om og i Anledning af Indernes Bortskaffen af dobbelt Irrationalitet. (Nyt Tidsskr. XXII A, S. 77–81.).Google Scholar
 166. 153.
  B. Abhandlungen. Notes sur l'histoire des mathématiques: IX. Sur les connaissances géométriques des Grecs avant la Réforme Platonicienne. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 431–473.)Google Scholar
 167. 154.
  . Geometriske Synsmaader før Platon. (Nyt. Tidsskr. 24A, S. 105–124.).Google Scholar
 168. 155.
  B. Abhandlungen. Om Anvendelse af regning og af raisonnement i Mathematiken. Ved Forelæggelsen: Lehrbuch der abzählenden Methoden der Geometrie. Leipzig 1914. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 271–286.)Google Scholar
 169. 156.
  B. Abhandlungen. Sur l'origine historique de la connaissance des quantités irrationelles. (Overs. Dan. Vid. Selsk. Forh., S. 333–362.)Google Scholar
 170. 157.
  . Geométrie énumérative. III, 4. D'après l'article allemand par M. Pieri (Parme). Encyclopédie des Sc. math., t. III, v. I., p. 260–331.).Google Scholar
 171. 158.
  . Hvorledes Mathematiken i Tiden fra Platon til Euklid blev rational Videnskab. Avec un résumé en français. (Forh. Dan. Vid. Selsk. (8) I, S. 199–369. Résumé S. 370–379.) 1917.Google Scholar
 172. 159.
  . Sur les définitions d'Euclide. (Scientia, vol. 24, anno 12, p. 255–269.) 1918.Google Scholar
 173. 160.
  B. Abhandlungen. Sur l'origine de l'Algèbre. (Dan. Vid. Selsk., Math.-fys. Meddelser II, 4. 70 S.)Google Scholar
 174. 161.
  . Erklärung eines „Paradox” in der abzählenden Geometrie. (Archiv d. Math. u. Phys. (3) XXVIII, S. 52–55.).Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1921

Authors and Affiliations

 • M. Noether
  • 1
 1. 1.Erlangen

Personalised recommendations