Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 6, pp 16–21 | Cite as

Hoe behandel je mensen met een licht verstandelijke beperking?

Handvatten voor diagnostiek en behandeling
 • Gerben BeldmanEmail author
 • Janny Beernink
 • Wilbert Pieterse
in de praktijk
 • 1 Downloads
Hulpverleners in de reguliere ggz krijgen steeds vaker te maken met mensen met een licht verstandelijke beperking. Veel behandelaren vragen zich af of zij voldoende zijn toegerust om deze patiënten goed te kunnen behandelen voor hun psychische klachten. In dit artikel geven we hiervoor enkele handvatten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Gerben Beldman
  • 1
  Email author
 • Janny Beernink
  • 1
 • Wilbert Pieterse
  • 1
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations