Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 6, pp 14–15 | Cite as

gesignaleerd

gesignaleerd
  • 7 Downloads

Nieuwe website zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) vervangen door de Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang (zie ook de rubriek Rechten en Plichten in dit nummer). Gedwongen zorg voor patiënten met een psychische aandoening wordt geregeld in de Wet Verplichte GGZ en gedwongen zorg voor patiënten met dementie of een verstandelijke beperking wordt geregeld in de Wet Zorg en Dwang. Voor alle professionals die geregeld met gedwongen zorg te maken hebben, is het nuttig om te weten wat de belangrijkste wijzigingen inhouden. Een zinvolle bron van informatie is www.dwangindezorg.nl, een website van de rijksoverheid met informatie over de huidige Wet BOPZ en de nieuwe wetgeving. Ook is hierop informatie te vinden over de manier waarop de overgang precies zal plaatsvinden. De website biedt basale informatie, geïllustreerd met filmpjes, maar ook meer gedetailleerde achtergrondinformatie. Daardoor is deze website zowel...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations