Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 5, pp 22–27 | Cite as

Maak seksualiteit bespreekbaar

 • Willy van BerloEmail author
 • Ineke Mouthaan
 • Ellen Laan
 • Stefan Bogaerts
hoofdartikel ('op de cover')
 • 8 Downloads
Vorig jaar verschenen er twee nieuwe zorgstandaarden: Seksuele disfuncties en Parafiele en Hyperseksuele stoornissen. Welke problemen worden hierin behandeld, en welke relatie bestaat er tussen seksuele problemen en psychische problemen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Willy van Berlo
  • 1
  Email author
 • Ineke Mouthaan
  • 1
 • Ellen Laan
  • 1
 • Stefan Bogaerts
  • 1
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations