Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 5, pp 28–31 | Cite as

Stabiliseren bij complexe PTSS?

Het blijft maatwerk
  • Gijs van VlietEmail author
opinie
In het onderstaande artikel geeft de auteur een reactie op de eerder in GZ-psychologie (nr. 2, 2019) verschenen opinie 'Stabilisatie bij complexe PTSS?' van Gerben Beldman en Bas de Weerd. Dit artikel is online te lezen via: www.gzpsychologie.nl/magazine-artikelen/stabilisatie-bij-complexe-ptss Reageren heeft geen zin, dit is voorlopig de laatste opinie over dit onderwerp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations