Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 5, pp 14–15 | Cite as

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

gesignaleerd
  • 4 Downloads

Bewonder mij!

In dit boek bespreekt Eddie Brummelman, auteur, docent en onderzoeker aan de UvA, hoe narcisme ontstaat en hoe de stoornis het leven van narcisten, hun omgeving en anderen in de samenleving kan bemoeilijken. In tegenstelling tot de veel gehoorde opvatting dat narcistische mensen eigenlijk heel onzeker zijn, beweert Brummelman dat het er narcisten vooral om te doen is bewonderd te worden. Hiertoe vergelijken zij zichzelf steevast met anderen, vanuit de wens superieur te worden bevonden. Dergelijke narcistische trekken ontstaan in de kindertijd, doordat narcistische mensen opgroeien in een gezin met narcistische ouders, wiens voornaamste doel van de opvoeding is dat hun kinderen opgroeien ter meerdere eer en glorie van henzelf. Maar narcisme wordt ook gevoed door onze individualistische cultuur, die mensen aanmoedigt om zich te onderscheiden van anderen; om te streven naar uniciteit. De keerzijde van de medaille is dat mensen met narcistische trekken zelden in staat zijn...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations