Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 5, pp 6–7 | Cite as

Marieke Hesseling & Ilse Wielaard

nieuws
  • 7 Downloads

Acute psychologische hulp bij kanker

Dat het krijgen van een diagnose kanker vaak gepaard gaat met stress en psychologische problemen is bekend. Maar of het ook samengaat met een verhoogd risico op suïcide was nog niet eerder goed onderzocht. Een groep onderzoekers uit London bekeek daarvoor de data van bijna vijf miljoen kankerpatiënten (geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, tussen 1995 en 2015). 1Zij ontdekten dat 2491 van deze patiënten suïcide hebben gepleegd; een relatief klein percentage, maar iedere suïcide is er één te veel. Ook ontdekten zij dat het risico op suïcide onder kankerpatiënten 20 procent hoger is dan in de normale populatie. Het hoogste suïciderisico vonden zij voor longvlies-, alvleesklier-, slokdarm-, long- en maagkanker; vormen van kanker die vaak een slechte prognose hebben. Een andere belangrijke bevinding is dat de meeste van de suïcides plaatsvinden in de eerste zes maanden nadat iemand de diagnose kanker krijgt. Dit pleit voor betere acute...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations