Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 2, pp 21–21 | Cite as

Hoop kan groeien

  • Marit Lourens
  • Loulou Bethe
Column
  • 16 Downloads

Samenvatting

Mijn MST-CAN-supervisor heeft een nieuwe casus en vraagt of ik volgende week mee kan naar de intake. Vol nieuwsgierigheid lees ik alvast wat informatie door, want wellicht ga ik het betreffende gezin de komende negen maanden behandelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marit Lourens
    • 1
  • Loulou Bethe
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations