Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 2, pp 14–15 | Cite as

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Gesignaleerd
  • 25 Downloads

Samenvatting

Vrijwel elke zorgverlener kent patiënten met wie het lastig samenwerken is. Zij zwengelen bijvoorbeeld om de haverklap discussies aan en/of zorgen elke keer dat het spreekuur uitloopt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations