Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

Veilig thuis!

  • Willemijn Scholten
Redactioneel
  • 33 Downloads

Samenvatting

Er zijn al veel behandelmethoden, met verschillende accenten en aanvullingen op bestaande behandelingen, maar er is nog ruimte voor meer. In dit nummer leest u in een interview met Karin Wagenaar, Emotionally Focused Therapy (EFT)-trainer/therapeut van het eerste uur, over EFT en over de enorme vlucht die deze vorm van relatietherapie momenteel neemt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Willemijn Scholten
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations