Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 1, pp 8–12 | Cite as

Mensen met een dwangstoornis zoeken naar absolute zekerheid

Een gesprek tussen Christine Purdon en Marcel van den Hout
  • Erik Hardeman
onder collega’s

Samenvatting

Exposurebehandeling van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) is in ongeveer 55% van de gevallen succesvol. Bijna de helft van de patiënten heeft er dus onvoldoende baat bij. ‘Kennelijk begrijpen we nog niet goed genoeg wat er met deze patiënten aan de hand is’, concludeert de Canadese hoogleraar Klinische psychologie Christine Purdon.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Erik Hardeman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations