Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 1, pp 6–7 | Cite as

Nieuws uit de wetenschap

  • Marieke Hesseling
  • Ilse Wielaard
nieuws uit de wetenschap

Samenvatting

Negatieve jeugdervaringen, zoals verwaarlozing en mishandeling, kunnen ernstige en langdurige consequenties hebben. Volwassenen met een of meerdere jeugdtrauma’s ontwikkelen bijvoorbeeld vaker een depressie. Meestal ontstaat de depressie al op jongvolwassen leeftijd, maar sommige mensen krijgen hun eerste depressie pas op latere leeftijd. Jeugdtrauma vergroot dus ook bij ouderen de kans op een depressie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Marieke Hesseling
    • 1
  • Ilse Wielaard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations