Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 10, Issue 4, pp 6–7 | Cite as

De therapeutische alliantie

  • Jet Heering
  • Marieke Hesseling
Nieuws uit de wetenschap
  • 121 Downloads

Samenvatting

Al decennialang discussiëren onderzoekers over het belang van de therapeutische alliantie. Sommigen geloven dat dit het belangrijkste element uit de therapie is, terwijl anderen vooral geloven in werkzame interventies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2018

Authors and Affiliations

  • Jet Heering
    • 1
  • Marieke Hesseling
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations