Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 10, Issue 4, pp 34–36 | Cite as

Psychologie tussen wetenschap en praktijk: welk perspectief kies je?

  • Marrik van Rozendaal
Opinie
  • 49 Downloads

Samenvatting

Marrik van Rozendaal reageert op de interviews met Arnoud Arntz, Maartje Schoorl en Sako Visser in GZ-psychologie nr. 2. Via de volgende links zijn de oorspronkelijke artikelen te lezen: https://mijn.bsl.nl/arnoud-arntz-de-gz-opleiding-moet-een-academische-opleiding-zijn/15788462 en https://mijn.bsl.nl/sako-visser-en-maartje-schoorl-hoofdopleiders-moeten-meer-politi/15788466

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2018

Authors and Affiliations

  • Marrik van Rozendaal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations