Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 10, Issue 4, pp 22–23 | Cite as

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Gesignaleerd
  • 67 Downloads

Samenvatting

Op 15 juni jongstleden presenteerde psychiater Esther van Fenema haar boek Het ontstemde brein. Van Fenema is als psychiater verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en richtte daar de ‘muziekpoli’ op, een polikliniek voor beroepsmusici.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations