Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 10, Issue 4, pp 16–21 | Cite as

Met alcoholpensioen: adaptatiebevorderende behandeling bij ouderen

 • E. M Keij
 • M. A. Ouwens
 • A. C. Videler
In de praktijk
 • 44 Downloads

Samenvatting

Adaptatiebevorderende behandeling is een zinvol alternatief voor intensieve psychotherapie en een steunend-structurerende behandeling bij persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd. In dit artikel wordt een behandeling beschreven van een oudere man die na zijn pensionering verviel in excessief alcoholgebruik door maatschappelijk rolverlies, o.a. doordat zijn positieve zelfbeeld na zijn pensioen niet langer werd bekrachtigd.

Referenties

 1. 1.
  van Alphen, S.P.J., Bolwerk, N., Videler, A.C., Tummers, J.H.A., van Royen, R.J.J., Barendse, H.P.J., Verheul, R. & Rosowsky, E. (2012). Age-related aspects and clinical implications of diagnosis and treatment of personality disorders in older adults. Clinical Gerontologist, 25, 27-41.Google Scholar
 2. 2.
  Rosowsky, E., Young, A.S., Malloy, M.C., van Alphen, S.P.J. & Ellison, J.A. (2018). A cross-validation Delphi method approach to the diagnosis and treatment of personality disorders in older adults. Aging & Mental Health, 22, 371-378.Google Scholar
 3. 3.
  Videler, A.C., van Alphen, S.P.J., Rossi, G., van der Feltz-Cornelis, C.M., van Royen, R.J.J. & A. Arntz. (2017a). Schema therapy in older adults: A multiple baseline case series. Aging and Mental Health, Epub ahead of print.Google Scholar
 4. 4.
  Videler, A.C. & van Alphen, S.P.J. (2018). Indicatiestelling. In: van Alphen, S.P.J., Oude Voshaar, R.C., Bouckaert F. & Videler, A.C. (red.), Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (pp.76-80). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 5. 5.
  Videler, A.C., van de Sande, J.A.A.M. & van Alphen, S.P.J. (2018). Psychologische behandeling. In: van Alphen, S.P.J., Oude Voshaar, R.C., Bouckaert, F. & A.C. Videler (red.), Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (pp. 81-102). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 6. 6.
  Beck, A.T., Davis, D.D. & Freeman, A. (red.) (2015). Cognitive Therapy of Personality Disorders, third edition. New York: Guilford Press.Google Scholar
 7. 7.
  Videler, A.C., Feltz-Cornelis, C.M., Rossi, G., van Royen, R.J.J., Rosowsky, E. & van Alphen, S.P.J. (2015). Psychotherapeutic treatment levels of personality disorders in older adults. Clinical Gerontologist, 38, 325-341.Google Scholar
 8. 8.
  Young, J.E., Klosko, J. & Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: Guilford Press.Google Scholar
 9. 9.
  James, I.A. (2013). Cognitieve gedragstherapie voor ouderen. Tielt: Uitgeverij Lannoo.Google Scholar
 10. 10.
  Videler, A.C., van Royen, R.J.J., van Alphen, S.P.J., Heijnen-Kohl, S.M.J., Rossi, G. & Van der Feltz-Cornelis, C.M. (2017b). Adapting schema therapy for personality disorders in older adults. International Journal of Cognitive Therapy, 10, 62-78.Google Scholar
 11. 11.
  Evans, C. (2007). Cognitive-behavioural therapy with older people. Advances in Psychiatric Treatment, 13, 111-118.Google Scholar
 12. 12.
  Noteborn, M.W.J., Sanderson, R.A.M., Deckers, K., Jansen op de Haar, M.M.B.B. & van Alphen, S.P.J. (2014). Alcoholproblematiek bij ouderen. GZ-psychologie, 3, 10-15.Google Scholar
 13. 13.
  Gfroerer, J., Penne, M., Pemberton, M. & Folsom, R. (2003). Substance abuse treatment need among older adults in 2020: the impact of the aging baby-boom cohort. Drug and Alcohol Dependence, 69, 127-135.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2018

Authors and Affiliations

 • E. M Keij
  • 1
 • M. A. Ouwens
  • 1
 • A. C. Videler
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations