Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 4–7 | Cite as

Aanbevelingen van Verwey-Jonker en Kennisplatform Integratie & Samenleving

Naar een integrale benadering van inburgering en participatie

  • Inge RazenbergEmail author
  • Marjan de Gruijter
Artikel
  • 7 Downloads

De Wet Inburgering is er om de integratie van vluchtelingen en andere nieuwkomers te bevorderen. Dit inburgeringsstelsel verandert drastisch in 2021. Dat is hard nodig, want het huidige stelsel blijkt niet succesvol. Wat gaat er veranderen? En vooral: welke aanbevelingen gelden voor de inrichting en uitvoering, op het vlak van onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid?

'Zonder taal kan je niet integreren. Een gewoon leven hier gaat niet zonder de Nederlandse taal. Ik wil hier graag integreren, werken en leven.' Net als deze Irakese vrouw zijn veel statushouders zeer gemotiveerd om de taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Desondanks lukt het velen van hen niet om de inburgering succesvol te doorlopen. In dit artikel beschrijven we de knelpunten van het huidige inburgeringsstelsel en geven we aan wat er gaat veranderen. Vervolgens geven we aanbevelingen mee voor de inrichting van het nieuwe inburgeringsstelsel, op basis van de onderzoeken die wij de afgelopen jaren vanuit het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut / Kennisplatform Integratie & SamenlevingUtrechtNetherlands
  2. 2.Daar senior onderzoekerUtrechtNetherlands

Personalised recommendations