Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 32–33 | Cite as

Sociaal Goud

Kaders doorbreken en samen het verschil maken

  • Marleen SuurmeijerEmail author
Artikel

Sociaal Goud is een stichting die ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers, professionals en studenten verbindt en laat bijdragen aan het welzijn van ouderen. Directeur Marleen Suurmeijer: 'We brengen mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en pluimage bij elkaar om samen het verschil te maken. En wezenlijk van betekenis te zijn voor een ander.'

Suurmeijer praat enthousiast over de stichting waarvan ze zelf aan de wieg mocht staan. Ze vertelt dat innovaties vaak beginnen met omdenken. En dat is precies wat Sociaal Goud doet; zoeken naar nieuwe manieren en invalshoeken om (samen) het leven mooier en waardevoller te maken.

Onderzoek

Samen Goud was de eerste vrucht van deze aanpak. 'Samen Goud ontstond vanuit de aanname dat ouderen, net zo goed als kinderen, behoefte kunnen hebben aan een au pair. Iemand die bij je inwoont, die een praatje met je maakt, die met je eet en leuke dingen doet. Om te onderzoeken of dat zou aanslaan, lieten we studenten van de opleiding Maatschappelijk...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Directeur van Sociaal Goud Sociaal Goud. Bezoek www.sociaalgoud.nl voor meer informatie en inspirerende video’s.HoutenNetherlands

Personalised recommendations